Vitaminpillers kvalitet är generellt hög, eftersom de måste leva upp till vissa kvalitetskrav.

Effekten avtar dock med tiden och på så sätt kan de bli för gamla, men du kan mycket väl äta dem även efter utgångsdatumet utan att bli sjuk.

Vitaminbrist är farligt

Vitaminer är organiska molekyler som är viktiga för olika processer i kroppen.

Även om vi bara behöver dem i mycket små mängder blir vitaminbrist snabbt farlig.

Vitaminers struktur bryts ned med tiden

Det finns 13 olika vitaminer.

Var och en av dem har en specifik struktur som är viktig för deras funktion.

Om strukturen förändras alltför mycket förstörs vitaminet.