Guide: Så lär du dig ett nytt språk snabbt

Du är aldrig för gammal för att lära dig ett nytt språk. Faktum är att det går snabbare än du tror. Följ bara de här fem råden, som rekommenderas av forskare och språklärare.

Kvinna med flaggor
© Shutterstock

Det är aldrig för sent att lära sig ett nytt språk. Vetenskapliga studier visar till och med att vuxna kan lära sig ett främmande språk lika snabbt som barn.

Alla metoder fungerar dock inte lika bra. Forskare har testat olika inlärningstekniker för att komma fram till vilka som ger bäst resultat.

Vi har samlat fem av de mest effektiva – och enklaste – metoderna här, så att du kan lära dig att bemästra ett nytt språk på rekordtid.

BÖRJA DIREKT

Guide till att lära sig nya språk
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Kasta dig ut i lärandet

Effekt: Du tvingar hjärnan att göra något helt nytt.

Varför?

Enligt en seglivad myt har vuxna väldigt svårt att lära sig ett nytt språk flytande. Flera studier har emellertid visat att de flesta kan bli flytande på alla språk i alla åldrar – och att vuxna kan lära sig ett nytt språk lika snabbt som barn. Vuxna nybörjare kan till och med relativt snabbt börja skapa meningar med liknande struktur som dem som infödda talare använder. Som bonus motionerar vi som vuxna dessutom hjärnan när vi arbetar med språk.

Hur?

Du kan mycket väl lära dig ett nytt språk trots att du har mycket annat att göra. Du kan till exempel ladda ner en språkapp som Rosetta Stone, Duolingo eller Babbel och använda den en kvart om dagen. Försök integrera språket i vardagen genom att skriva inköpslistor på det nya språket och benämna saker i ditt hem med post-it-lappar, så att du hela tiden interagerar med språket. Prata med infödda talare, läs artiklar, lyssna på poddar och titta på filmer på det nya språket. Om du har möjlighet kan du också resa till ett land där språket talas.

GISSA

Guide till att lära sig nya språk
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Betrakta meningarna ovanifrån

Effekt: Du får grepp om helheten.

Varför?

När du läser en text på ett nytt språk stöter du på ett stort antal för dig okända ord. Många börjar då med att slå upp alla orden, en process som fokuserar mer på detaljnivån, det vill säga orden, än på helheten, meningarna. Denna strategi kallas bottom up och leder till en förståelse av själva orden snarare än av texten som helhet. Språklärare rekommenderar en annan strategi: top down. Utgå från helheten och försök komma fram till okända ords och uttrycks betydelse ur ett helikopterperspektiv.

Hur?

Använd dig av dina kunskaper och erfarenheter när du läser texten och försök avkoda meningarnas innebörd. Gissa vad orden betyder med hjälp av dels andra språk, till exempel ditt modersmål, dels sammanhanget. Läs helheten och fastna inte på enskilda ord. Du ska alltså skumma texten. Gör en bedömning av dina antaganden och kom fram till om de verkar rimliga. Top down-metoden kan även användas när du lyssnar på en podd eller ser en film på ett främmande språk.

REPETERA

Guide till att lära sig nya språk
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Välj rätt tidpunkt att repetera ord

Effekt: Orden fastnar i minnet.

Varför?

I boken Fluent forever: How to learn any language and never forget it från år 2014 introducerar det amerikanska språkgeniet Gabriel Wyner tekniken ”periodisk repetition” som ett sätt att lära sig ett nytt språk. Det bygger på att korttidsminnet har en ytterst begränsad kapacitet; det har bara plats för sju nya fakta i taget. Men genom att repetera ord vid rätt tidpunkt får man korttidsminnet att överföra dem till långtidsminnet.

Hur?

I stället för att plugga intensivt och kortvarigt gäller det att repetera orden under dagarna och veckorna efter det att du har lärt dig dem. Målet är att vid upprepade tillfällen exponera hjärnan för de nya orden just när de håller på att falla ur minnet. Snarare än att fokusera på nya ord gäller det alltså att repetera samma ord, tills de har lagrats i långtidsminnet. Ett sätt att göra det är att ägna vissa dagar åt enbart repetition och andra åt att lära sig nya ord. Gör inlärningen till en vardagsrutin.

TITTA PÅ FILMER

Guide till att lära sig nya språk
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Sätt på rätt undertexter

Effekt: Du lär dig skriftligt och muntligt samtidigt.

Varför?

Forskare vid Max Planck-institutet för psykolingvistik i Nederländerna har kommit fram till att om du tittar på utländska filmer med undertexter på ditt eget modersmål så blir språkinlärningen sämre än när du tittar på samma film helt utan undertexter, troligen för att undertexterna motsäger de talade orden. Den bästa inlärningen får du enligt språkforskarna genom att se filmen med undertexter på samma språk som det som talas i filmen.

Hur?

Om du vill bli bättre på främmande språk ska du stänga av undertexterna på ditt eget språk och välja originalspråkets undertexter. När du tittar på serier eller filmer med undertexter på ditt eget språk tenderar du att läsa utan att lyssna på vad som sägs, och om du försöker lyssna gör undertexterna dig förvirrad. När du tittar på filmer med undertexter på filmens eget språk stöttar texten och det du hör varandra, vilket ger bäst inlärning.

GESTER

Guide till att lära sig nya språk
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Prata med händerna

Effekt: Du lär dig språkets alla aspekter.

Varför?

Om du vill kunna prata ett främmande språk lika bra som infödda talare räcker det enligt forskarna inte att behärska grammatiken och att exempelvis kunna rulla på r:en. Språk har flera dimensioner och i många fall förmedlar vi helt spontant och omedvetet saker med händerna när vi talar. Gester bidrar med betydelse på samma sätt som ljud, och gesterna varierar från språk till språk. Hjärnan reagerar om en person talar ett språk men använder gester som hör hemma i ett annat språk.

Hur?

För att få in språkkulturen under huden behöver du träna på att gestikulera på samma sätt som infödda språkanvändare. När exempelvis italienare och svenskar gestikulerar på olika sätt handlar det nämligen inte bara om kulturella skillnader, utan också om olika sätt att uttrycka innebörd. Därför bör du noga studera de inföddas handrörelser och försöka efterlikna dem medan du talar. Att göra sig av med invanda gester och lägga sig till med nya är svårt, men enligt forskarna inte på något vis omöjligt.