Shutterstock

Giriga personer har mer pengar – men mindre av något viktigt

När en grupp nederländska forskare försökte reda ut för- och nackdelarna med att vara typen som tar för sig, förvånades de av vad giriga personer ser ut att sakna.

På listan över de sju dödssynderna ligger girighet på andraplatsen och har genom alla tider förknippats med stötande beteende och tvivelaktiga karaktärsdrag.

Girighet betraktas i allmänhet som otrevlig och ful egenskap som är osympatisk och direkt skadlig för andra människor. Å andra sidan anses girighet också vara en stimulerande faktor för produktiviteten och den ekonomiska tillväxten.

Girighet kan faktiskt vara bra också

Girighet kan alltså betraktas ur olika vinklar, men nästan all forskning som har gjorts på området fokuserar på girighetens inverkan på andra människor eller samhället som helhet.

Frågan är hur en girig person påverkar själva individen? Det skulle en grupp nederländska forskare först titta närmare på och i det syftet valde de ett representativt utsnitt ur den nederländska befolkningen bestående av 2 367 personer i åldersgruppen 16 till 95 år.

Tillfrågade om allt från sex till lönenivå

Deltagarna fick fylla i frågeformulär med mycket information, som gav forskarna möjlighet att uppskatta vidden av girigheten och graden av själviskheten.

Dessutom skulle deltagarna ge information om deras tillfredsställelse med livet, den personliga inkomsten, antalet biologiska barn, hur länge det längsta förhållandet varade, samt antalet sexuella partner.

Mer pengar, mindre lycka

Det insamlade datamaterialet avslöjade att högre girighet gick hand i hand med högre inkomst. Giriga personer hade i allmänhet även haft ett större antal sexuella partner än mindre giriga personer – men de hade färre biologiska barn och deras förhållanden hade kortare varaktighet. Viktigast av allt var att girighet förknippades med en lägre tillfredsställelse med livet.

"Vi kan konstatera kort och gott att girighet är gynnsamt vad gäller inkomstnivån, men att det är en negativ egenskap för att uppnå en egen lycka", skriver de nederländska forskarna i den vetenskapliga tidskriften Personality and Social Psychology Bulletin.