Shutterstock
Genomsnittslängd

Genomsnittslängd: Människan har haft växtvärk i hundra år

Sedan 1900-talet har genomsnittslängden för män och kvinnor i hela världen exploderat. Utvecklingen beror på förbättringar inom kost, hälsa och allmän livskvalitet, visar forskning.

Vad är medellängden för män och kvinnor över hela världen?

Den genomsnittliga längden för män och kvinnor över hela världen har skjutit i höjden under det senaste århundradet.

Medan vuxna män och kvinnor i genomsnitt var 162 centimeter respektive 151 centimeter 1914, är medellängden i dag 171 centimeter för män och 159 centimeter för kvinnor.

Vuxna i dag (från 18 års ålder och uppåt) har alltså vuxit med i genomsnitt cirka fem procent världen över jämfört med medellängden i början av 1900-talet.

Det visar en omfattande analys av den genomsnittliga mänskliga längden i världen för personer födda under perioden 1896 - 1996.

Studien "A century of trends in adult human height" gjordes av ett internationellt forskarlag och publicerades 2016.

Forskarna har samlat in data från totalt 18,6 miljoner människor från 200 olika länder under det senaste århundradet.

Människan har blivit markant längre de senaste hundra åren.

Kartan visar förändringar i medellängd för män och kvinnor fädda 1896 respektive 1996.

© eLife

De äldsta uppgifterna om befolkningsgruppernas medellängd i studien bygger på historisk dokumentation av längden på värnpliktiga, dömda brottslingar, slavar och tjänare. Av denna anledning fokuserar mycket av de historiska uppgifterna om genomsnittlig längd också på män.

Under de senaste årtiondena har medellängden beräknats med hjälp av data som samlats in från olika undersökningar och patientjournaler, där män och kvinnor ingår i samma omfattning.

Den internationella studien visar att iranska män har haft mest växtvärk under det senaste århundradet. Deras medellängd har ökat med 20,2 centimeter från år 1896 fram till i dag.

För kvinnor finns världsrekordet i växtvärk i Sydkorea. Där har kvinnorna vuxit med i genomsnitt 16,5 centimeter under samma period.

Vad är medellängden för män och kvinnor i Sverige

I Sverige har medellängden ökat från 171,9 centimeter till 179,74 centimeter för fullvuxna män under perioden 1896 - 1996.

För kvinnor har medellängden ökat från 160,29 centimeter till 165,7 centimeter under samma period.

Världens längsta folkgrupp är nederländska män, som mäter i genomsnitt 182,5 centimeter, och lettiska kvinnor på 169,8 centimeter. De kortaste männen finns i Jemen och mäter 159,9 centimeter, medan de kortaste kvinnorna är från Guatamala och mäter 149,4 centimeter.

Hur har medellängden utvecklats genom mänsklighetens historia?

Den tidigaste arten som utan tvekan tillhör den mänskliga evolutionära linjen är den kenyanska Australopithecus anamensis, som levde för mellan 3,8 och 4,2 miljoner år sedan.

Australopithecus mätte mellan 120 och 130 centimeter när den var fullvuxen – lika lång som en ung tonåring i dag.

Under de följande miljoner åren uppstod ett stort antal människoarter. Våra direkta förfäder är homo sapiens, som uppstod för cirka 200 000 år sedan.

Homo Sapiens var jägare-samlare, och det nya sättet att leva och den ändrade kosten fick medellängden att skjuta i höjden.

Skallen av en Cro-Magnon-man

För cirka 35 000 år sedan mätte våra direkta europeiska förfäder – den så kallade Cro-Magnon-mannen, från vilken denna skalle kommer – i genomsnitt mellan 174 och 178 cm. Det är mer än den genomsnittliga längden för män i världen idag.

© Wikimedia Commons

Den sista istiden, som varade fram till cirka 9600 f.Kr. fick dock det förflutnas jättar att krympa.

Enligt den australiska professorn Maciej Henneberg, chef för institutionen för anatomiska vetenskaper vid Adelaide University, beror minskningen i människans medellängd på övergången från jägare- och samlarkultur till jordbruk.

De drastiska förändringarna i temperatur och klimat tog kål på flera av de stora djur som homo sapiens traditionellt hade haft på menyn.

”Istiden gjorde att människan till stor del gick över till jordbruk, där tillgången på mat var mer begränsad än tidigare. Stor fysisk styrka var inte heller längre en nödvändighet för att överleva. Jordbruket producerade livsmedel av lägre kvalitet, vilket resulterade i att människans längd minskade, säger Henneberg till The Age magazine -taller-20040412-gdxnu9.html {"target":"_blank"}).

Från omkring år 3000 f.Kr och fram till 1600-talet låg medellängden för män på runt 165 centimeter. Siffran för kvinnor är inte känd, men statistiskt sett är kvinnor i genomsnitt cirka 10-15 centimeter kortare än män.

Variationerna i mänsklig längd var emellertid stora. Människor som bodde nära ekvatorn hade exempelvis en kortare medellängd än européer.

I och med industrialiseringen fick människan växtvärk igen. Enligt den brittiske forskaren Roderick Floud ökade medellängden bland brittiska män med 10 centimeter – från 165 centimeter till 175 centimeter – från omkring 1800 och några hundra år framåt.

”Före industrialiseringen svalt folk för att de inte hade tillgång till mat. Men fördelarna med industrialiseringen – kylning av varor, bättre hälsa, anställningstrygghet och regelbunden matförsörjning – gjorde att människans genomsnittliga längd ökade”, säger Roderick Floud.

Varför har människans medellängd ökat?

Det korta svaret är att levnadsstandarden globalt sett har förbättrats under de senaste 250 åren.

Längd kan ses som en allmän indikator på hur folkhälsan är i varje land.

Genetik spelar förstås också en roll, men som det formuleras i rapporten ”A century of trends in adult human height”:

”Människor från olika länder blir olika långa. Det kan delvis bero på genetik, men har mest att göra med andra orsaker."

Den genomsnittliga längden hos en befolkning är vanligtvis längre i länder med högre välstånd och hög utbildningsnivå, vilket har en positiv inverkan på den allmänna folkhälsan.

Om mamman har mått bra under graviditeten och barnet har fått god näring de första levnadsåren, samtidigt som barnet sluppit att utsättas för sjukdomar och infektioner, så blir barnet även längre som vuxen.

Turkiske Sultan Kösen är världens längsta man.

Världens längsta man 2022 var 39-årige Sultan Kösen från Turkiet. Han är 2,51 meter lång. Världens längsta kvinna är också från Turkiet. 25-åriga Rumeysa Gelgi är enligt Guinness rekordbok 2,15 meter lång.

© Wikipedia

Dessa faktorer innebär också att personer från lägre inkomstgrupper generellt sett är kortare än personer med en god ekonomi och hög levnadsstandard. När man har pengar är tillgången till näringsrik mat och hälsovård högre än om man lever i fattigdom.

Enligt den brittiska tidningen The Guardian var skillnaden i genomsnittlig längd globalt störst på 1940- och 1950-talen, då ojämlikheten mellan världens länder var också störst.

Att medellängden speglar ojämlikheten i ett samhälle kan också tydligt observeras i dag.

Det är ingen slump att de kortaste medellängderna för kvinnor och män finns i Guatemala (149,4 centimeter) och Jemen (159,9 centimeter) – två nationer som dras med enorm ojämlikhet, fattigdom och ett otillräckligt sjukvårdssystem.

Som William Leonard, professor i antropologi vid Northwestern University i Illinois, USA, sammanfattar det till BBC 2015:

"De största orsakerna till den ökande genomsnittliga längden för fullvuxna människor är förbättringar av näring, hälsa och en högre livskvalitet i allmänhet".

Den stora frågan är förstås om vi kommer att se lika stora förändringar i den globala medellängden under de kommande 100 åren som under de föregående.

William Leonard tror inte det. Rent genetiskt finns det ett naturligt tak för hur långa vi människor kan bli. Professorn uttrycker det så här till BBC:

"Jag tror att befolkningsgrupperna i den industrialiserade världen i stort sett har nått taket för vår genetiska potential när det gäller vår medellängd".