Shutterstock
släktingar - gener - barn kök

Topp 5: Vem delar jag flest gener med?

Jag delar gener med mina föräldrar, mina syskon och mina nära släktingar, men exakt hur stor andel av mina gener delar jag med de olika leden i min familj?

1. Enäggstvillingar – cirka 100 procent

släktingar - gener - tvillingar
© Shutterstock

Enäggstvillingar kommer från samma befruktade ägg, som delar sig i två foster med i stort sett identiska gener. En studie från år 2021 har visat att enäggstvillingars gener faktiskt kan variera. Skillnaderna är dock så små och så sällsynta att de inte gör någon märkbar skillnad.

2. Föräldrar och barn – cirka 50 procent

släktingar - gener - mamma och barn
© Shutterstock

Din arvsmassa är organiserad i 46 kromosomer i 23 par, av vilka 23 kommer från din pappa och 23 från din mamma. Trots det ärver du något fler gener från din mamma än från din pappa, eftersom mitokondrierna, som producerar energin i kroppens celler, kommer enbart från mamman.

3. Syskon – cirka 50 procent

släktingar - gener - liggande barn
© Shutterstock

Syskon delar i genomsnitt 50 procent av sina gener, men andelen varierar. Syskon ärver hälften av varje förälders dna, men inte exakt samma hälft. Teoretiskt sett kan syskon dela allt från 0 procent gener till närmare 100 procent, som bara enäggstvillingar gör.

4. Nära släktingar – cirka 25 procent

släktingar - gener - familjeporträtt
© Shutterstock

Genetiskt sett är du lika nära besläktad med far- och morföräldrar som med far- och morbröder, fastrar och mostrar och halvsyskon. Men eftersom dina nära släktingar är flera led längre bort än dina föräldrar och syskon, delar du bara i genomsnitt omkring 25 procent gener med dem.

5. Kusiner – cirka 12,5 procent

släktingar - gener - fem barn
© Shutterstock

Dina kusiner delar hälften av sina gener med sina föräldrar, som i genomsnitt delar hälften av sina gener med dina föräldrar, som du delar hälften av dina gener med. Det innebär att 100 procent i genomsnitt ska halveras tre gånger till 50, 25 respektive 12,5 procent.