Shalashova Tatiana / Shutterstock
två ögonfärger

Varför har vissa människor olika färg på ögonen?

Musikern David Bowie har ett brunt och ett blått öga. Hur uppkommer detta fenomen?

Det är mycket ovanligt att människor har två ögonfärger. Ögats färg skapas av iris, som är den membranliknande hinnan med hål i mitten, som skiljer ögats främre och bakre kammare åt. Om iris har mycket pigment är ögonen bruna; har den lite pigment är ögonen blå.

Ny forskning har visat att den genetik som ligger till grund för vår ögonfärg är mycket mer komplicerad än man tidigare trott. Förut antog man att två gener kodade för huruvida ögonfärgen skulle vara brun eller blå. Man vet nu att en hel rad gener bidar till att reglera eller bestämma pigmentinnehållet i iris. Om några av dessa gener förändras tidigt på fosterstadiet, till exempel genom mutation, kan ögonfärgen bli en annan än den ursprungliga.

Därmed kan en gen, som kodar för exempelvis blå ögonfärg, plötsligt “tränga igenom” hos en individ, som egentligen var genetiskt förutbestämd för bruna ögon. Eftersom denna genetiska förändring sker efter de första celldelningarna, får bara en del av organismens celler denna förändrade gentyp.

Eftersom detta berör just gener som kodar för ögonfärg blir resultatet olikfärgade ögon – ett tillstånd, som kallas heterokromia iridium.