Varför har vissa människor en grop i hakan?

© Shutterstock

Gropen i hakan är något man ärver från sina föräldrar. Den är nämligen ett genetiskt karaktärsdrag, som nedärvs så kallat autosomalt dominant. Det betyder att det är 75 procents chans för att ett barn föds med grop i hakan, om båda föräldrarna har detta. Genen är lokaliserad på kromosom nummer 16. En grop i hakan omfattar inte bara en gropbildning i huden utan också i den underliggande bindväven och benvävnaden.

Orsaken till gropen är förmodligen att vävnaderna under fostrets tidiga utveckling inte lyckas mötas tillräckligt i mittlinjen, ungefär som vid läpp- eller gomspalt. En grop i hakan har ingen som helst betydelse, inte heller evolutionärt. För övrigt har genen för grop i hakan olika grader av penetrans, vilket innebär att gropen kan vara mer eller mindre uttalad.