Rødhåret kvinde

Rödhåriga är genetiskt överlägsna

Rödhåriga män och kvinnor är temperamentsfulla, känsliga och tål inte smärta. Myter finns det gott om men forskningen visar att den "rödhåriga" genen ger speciella egenskaper.

Julianne Moore, Mick Hucknall, David Caruso och Gillian Anderson bör alla skicka tackkort till en liten gen kallad MC1R.

Genen bär nämligen ansvaret för de röda lockarna, som har bidragit till (om inte ensam burit ansvaret för) att skådespelarna lyser på scen och vita duken.

Men MC1R påverkar möjligtvis annat än bara hårpraktens kulör, fastslår en rad undersökningar som har tittat på rödhårigas kännetecken.

Kvinnor med fräknar och rött hår kan leva längre

Under en 25-årsperiod har 12 000 kvinnor med rött hår och fräknar jämförts med 12 000 kvinnor med en ”vanlig” skandinavisk hudtyp.

Studien från Karolinska Institutet i Stockholm antyder att kvinnor med rött hår och fräknar har en överlevnadsfördel i den skandinaviska miljön.

Rödhåriga kvinnor har nämligen åtta procent lägre dödlighet än jämförelsegruppen. En rödhårig kvinna över 54 års ålder kommer att leva i genomsnitt 3,2 månader längre än en kvinna med en annan hudtyp, konstaterar studien.

I den stora studien har man tagit med exempelvis allmän hälsa, rökning, inkomst, utbildning och civilstånd i beräkningen. Dessa parametrar spelar alltså inte in. Det gör däremot de rödhåriga kvinnornas förmåga att producera D-vitamin, anser forskarna.

Personer med den blekaste hudtypen – hudtyp 1 – är nämligen bättre på att producera D-vitamin än personer med mörkare hudtyper. På så sätt fyller rödhåriga och fräkniga personer lättare på D-vitamindepån i kroppen: ett vitamin som spelar en stor roll för vårt immunförsvar.

Det finns dock en nackdel med att ha fräknar och rött hår, slår man också fast i studien. Dessa kvinnor har nämligen en överdödlighet på 59 procent på grund av den ökade risken för hudcancer.

Rödhåriga tål stark mat

Rödhåriga har rykte om sig att tåla mindre smärta än andra människor och att de (kanske av samma anledning) behöver mer narkos för att sövas ner.

Men undersökningar utförda på Aalborg Universitet i Danmark visade redan 2012 att rödhåriga bara reagerar kraftigare på några typer av smärta såsom tandsmärtor eller extrem kyla.

Vad angår stick, press och den brännande känslan av stark mat visar de rödhåriga sig i gengäld vara mer motståndskraftiga än andra människor.

Att rödhåriga tål mer smärta än människor med annan hårfärg beror enligt en amerikansk studie återigen på MC1R-genens inblandning. Genen innebär nämligen att det utsöndras lägre nivåer av molekylen POMC.

Molekylen omvandlas till fyra olika hormoner i kroppen, varav två är kopplade till känslan av smärta respektive blockering av smärta.

Låga nivåer av de båda hormonerna borde upphäva varandra, men eftersom kroppen även aktiverar smärtrelaterade receptorer via andra kanaler får rödhåriga mer aktiva smärtblockerande receptorer – och därmed en högre smärttröskel.

Rödhåriga kan vara mer intelligenta

Enligt de danska forskarna verkar MC1R vara involverad i centrala funktioner i hjärnan tillsammans med undergrupperna MC2R, MC3R och MC4R.

Kanske kan genen till och med kopplas till intelligensen. En brittisk-amerikansk undersökning kommer fram till att rödhåriga har fyra gånger högre sannolikhet för att bli verkställande direktörer än andra inom samma demografi.