Shutterstock
Pojke med bruna ögon

Ögonfärg – Vad avgör ditt barns ögonfärg?

Ditt barns ögonfärg bestäms av de gener som han eller hon får från dig. Det innebär dock inte att ditt barn får samma ögonfärg som du eller din partner. Illustrerad Vetenskap gör dig klokare på genetiken bakom ögonfärger.

Ditt barns ögonfärg är genetiskt bestämd

Ögonfärgen på ditt barn bestäms först och främst av vilka gener de ärver av dig och din partner.

Vi har alla en kombination av två gener i våra arvsanlag, vilka bidrar till att bestämma vår ögonfärg.

Varje förälder skänker en gen till sitt barn, som ingår i en kombination av de två nedärvda generna.

Här kan du se hur ögonfärger vanligtvis ärvs från förälder till barn:

  • Om föräldrarna har bruna och gröna ögon är det 50 procents chans att deras barn får bruna ögon, 12,5 procents chans för blå ögon och 37,5 procents chans för gröna ögon.
  • Om båda föräldrarna har gröna ögon finns det 0,5 procents chans att deras barn får bruna ögon, 24,5 procents chans att de får blå ögon och 75 procents chans att de får gröna ögon.
  • Om föräldrarna har blå och gröna ögon är chansen minimal att deras barn får bruna ögon, men 50 procents chans att de får blå ögon och 50 procents chans att de får gröna.
  • Om föräldrarna har bruna och blå ögon är det 50 procents chans att deras barn får bruna ögon, 50 procents att de får blå ögon, men minimal chans att de får gröna.
  • Om båda föräldrarna har blå ögon är chansen minimal att deras barn får bruna ögon, men 99 procents chans att de får blå ögon och en procents chans att de får gröna ögon.
  • Om båda föräldrarna har bruna ögon är det 75 procents chans att deras barn får bruna ögon, 6,2 procents chans att de får blå ögon och 18,8 procents chans att de får gröna ögon.

Procentandelarna är uppskattningar.

Även om ögonfärger ofta följer denna logik finns det undantag, som du kan lära dig mer om i den här artikeln.

Dominanta och recessiva gener

Vilka gener som vidarebefordras av föräldrarna är helt slumpmässigt. Det är däremot inte helt slumpmässigt vilken ögonfärg man får vid de olika genkombinationerna.

Genen för bruna ögon är exempelvis dominanta, medan genen för blå ögon är recessiv.

"Det innebär att om man får en enda gen för bruna ögon så kommer man att få bruna ögon. För att man ska bli blåögd krävs det att man en blå gen från både sin mamma och sin pappa. Det är Mendels genetik", förklarar Jesper Thorvald Troelsen, som är professor i medicinsk biologi vid Roskilde universitet.

Gregor Johann Mendel var en österrikisk munk, som på 1860-talet upptäckte de ärftlighetslagar som lade grunden för förståelsen av genetik.

Utifrån Mendels genetik delar man vanligtvis in ögonfärger i blå och bruna ögon, trots att det finns många fler färger.

Det beror på att de resterande ögonfärgerna är varianter av blå respektive bruna ögon.

Översikt över olika ögonfärger

Du ser några av alla de ögonfärger som finns nedan.

Översikt över olika ögonfärger

Det finns många olika ögonfärger, men samtliga befinner sig innanför ett spektrum mellan blått och brunt.

© Shutterstock

Eftersom ögonfärgen nedärvs från föräldrarna kommer ett barn i de flesta fann att ha samma ögonfärg som minst en av föräldrarna.

Men det kan också hända att barnet får en helt annan ögonfärg än sina föräldrar. Det kan exempelvis vara att barnet får blå ögon, trots att båda föräldrarna har bruna ögon.

Fenomenet uppstår om båda föräldrarna har en brunögd och en blåögd gen, säger Jesper Thorvald Troelsen: "Om båda föräldrarna har det kan så kommer de att ha bruna ögon. Men om de ger sin blå gen vidare till ett barn kommer barnet att få blå ögon. Cirka en fjärdedel av deras barn kommer att få blå ögon".

Om bara en av föräldrarna har två dominanta gener, det vill säga gener för bruna ögon, kommer samtliga barn däremot att få bruna ögon, enligt den klassiska genetiken. Det beror på att genen för bruna ögon är dominant.

Ögonfärg - schema

Tidigare trodde man att nedärvningen av ögonfärg bestämdes av en enda gen. I så fall skulle ett barn till två blåögda föräldrar inte kunna få bruna ögon, som barnet på bilden. Men det visade sig vara felaktigt.

© Shutterstock/Ken Ikeda Madsen

Föräldrar med blå ögon kan faktiskt få ett barn med bruna ögon

Det finns dock exempel på föräldrar med blå ögon som har fått ett barn med bruna ögon.

När barnet bildar pigment i ögat, så avviker det från de klassiska arvslagarna, även om båda föräldrarna har blå ögon. Blå ögon är nämligen ett uttryck för frånvaro av pigment.

Förklaringen till detta ligger i de genetiska variationerna i OCA2-promoterregionen i genen HERC2, som gör att personer får blå ögon.

Inaktiva gener kan ge bruna ögon

Föräldrar med bruna ögon kan faktiskt få ett barn med blå ögon.

Mamma med inaktiv HERC2-gen
© Shutterstock/Ken Ikeda Madsen

Mamma med inaktiv HERC2-gen

Den inaktiva genen innebär att det inte bildas pigment, och därför har mamman fått blå ögon.

Pappa med inaktiv OCA2-gen
© Shutterstock/Ken Ikeda Madsen

Pappa med en inaktiv OCA2-gen

Den inaktiva genen innebär att det inte bildas pigment och därför har pappan fått blå ögon.

Barn med aktiv OCA2- och HERC2-gen
© Shutterstock/Ken Ikeda Madsen

Barn med aktiv OCA2- och HERC2-gen

Barnet ärver en del genetiska variationer av OCA2- och HERC2-genen och båda generna är aktiva. De bildar därför pigment och barnet får bruna ögon.

Om en av dem är muterade eller inaktiva bildar ögat inte pigment och personen får blå ögon, som är fallet hos föräldraparet i ovanstående illustration.

Om barnet däremot ärver några andra genetiska variationer, som det i sällsynta fall få bruna ögon, trots att båda föräldrarna har blå ögon.

Forskarna undersöker fortfarande exakt vilka variationer det handlar om.

Nyfödd med blågrå ögon
© Shutterstock

Nyfödda har alltid blågrå ögon

Oavsett vilken ögonfärg ditt barn till slut får, kommer han eller hon att ha blågrå ögon vid födseln. Det beror på bristen på ljus i mammans mage.

När barnet kommer till världen börjar omvärldens ljus att stimulera ögats pigment och sakta men säkert börjar barnets blivande ögonfärg att framträda.

Ett barn har ofta fått sin blivande ögonfärg efter sex månader, men det kan ta upp till tolv månader.