Nya rön: Rädsla kan gå i arv

Rädsla kan gå i arv i minst tre generationer, visar studier på möss. Forskarna menar att nedärvd rädsla kan förklara vissa fall av stress och posttraumatiska stressyndrom hos människor vars föräldrar har haft traumatiska upplevelser.

Din rädsla kan gå i arv - teaser

Forskare från Emory University i USA har bevisat att rädsla hos möss kan gå i arv i minst tre generationer. Forskarna utsatte en grupp av möss för en bestämd doft samtidigt som mössen fick en stöt. Mössen blev snabbt rädda för lukten och undvek den. Det visade sig att deras ungar fick liknande reaktionsmönster.

Möss ärvde rädsla

För att testa om reaktionen var ett resultat av miljö eller arv skiljde forskarna ungarna från sina föräldrar i ett nytt försök och lät icke-traumatiserade möss ta hand om ungarna. Men mönstret upprepade sig. Ungarna var fortfarande mer rädda än ungar till icke-traumatiserade föräldrar. Försöket visade med stor sannolikhet att rädslan var nedärvd och inte ett resultat av miljön.

Nedärvd rädsla beror på epigenetik

Forskarna har kunnat se att de nedärvda reaktionsmönstren beror på så kallad epigenetik, som sätter på och stänger av gener. Dna:t ändras inte, men i stället tänds eller släcks olika gener och det ändrar beteendet.

Epigenetiska "inställningar" kan gå i arv, och det innebär att djuret kan anpassa sig snabbare till en annan miljö, än om dna:t skulle behöva ändras.

Forskarna menar att nedärvd rädsla kan förklara vissa fall av stress och posttraumatiska stressyndrom hos människor, då föräldrarnas traumatiska upplevelser har satt sig i barnet.