Shutterstock

Mänsklighetens urmoder bodde i Botswana

Vårt gemensamma ursprung kan spåras till ett ökenområde i dagens Botswana. Det är slutsatsen i en studie där australiska forskare har kartlagt dna från drygt 1 200 personer.

För 200000 år sedan levde alla människors gemensamma stammoder i en oas i det nuvarande Botswana.

Det menar genetiker vid The University of Sydney i Australien.

Forskarna har kartlagt dna från så kallade mitokondrier hos över 1200 människor ur afrikanska ursprungsbefolkningen.

Cellernas kraftverk avslöjar vår historia

Mitokondrier är de små kraftverk i våra celler som skapar den energi som cellen behöver och de innehåller sitt eget dna som nedärvs enbart från mor till barn.

Dna-analyser visar att alla människors gemensamma urmoder levde i Makgadikgadi i Botswana för 200 000 år sedan.

© Steve Davey/Alamy/ImageSelect

Mitokondrie-dna förändras obetydligt över tid och därför lämpar det sig för att kartlägga vår genetiska historia.

De små förändringar som trots allt inträffat under många årtusenden visar när olika grenar på stamträdet växte ut från varandra.

Genom att följa grenarna tillbaka kan forskarna ta reda på var den mest ursprungliga versionen av mitokondrie-dna finns.

© Steve Davey/Alamy/ImageSelect

Våra förfäder levde i en frodig oas

Resultaten avslöjar att vårt gemensamma ursprung kan spåras till ett öken-område i Botswana som kallas Makgadikgadi.

För 200 000 år sedan var det en oas som enligt forskarna utgjorde ett bördigt hem för våra förfäder i 30 000 år.

Därefter splittrades mitokondrie-dna i flera undergrupper, vilket tyder på att grupper av människor har utvandrat.

Geologiska undersökningar har visat att klimatet i området förändrades för 170 000 år sedan, så att det mot nordost och sydväst uppstod "gröna korridorer", som ledde till bra livsmiljöer längre bort.