Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

© Shutterstock
Människan - Genetik

Hur många av våra gener har vi gemensamma med aporna?

Hur många gener har människa och apa gemensamma, och hur stor genetisk skillnad måste det vara mellan två djur för att man skall tala om olika arter?

DNA-undersökningar har på senare år gett ny viktig kunskap om vilka arter som är släkt med varandra. Det har i för sig aldrig rått något tvivel om att människans närmaste släktingar är de stora människoaporna, särskilt schimpansarterna, men det är först efter genetiska undersökningar som det blivit klart hur nära släktskapet egentligen är.

Skillnaden mellan människor och dvärgschimpanser avgörs således av bara två procent av generna – de resterande 98 procenten har vi gemensamt. I fallet apa och människa syns ”släktskapet” för blotta ögat, men det är långtifrån alltid så att det yttre utseendet och generna följs så väl åt. Genetiska undersökningar har heller inte kunnat ge svar på hur stor skillnaden måste vara, innan man kan tala om självständiga arter.

Apor och människor är till exempel olika arter, trots att den genetiska skillnaden är mycket liten, men omvänt har man på andra ställen i djurriket funnit en genetisk variation på ända upp till tio procent mellan individer, som tillhör samma art. Det gäller till exempel hos näbbmöss. Det är inte bara närbesläktade arter som har gemensamma gener. Vissa gener är gemensamma för alla de arter man hittills undersökt.

Det gäller särskilt gener som kodar för enzymer som styr energiproduktion och andra basala biologiska processer.

Läs också:

Logga in

Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa Dölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!

Nollställ lösenord.

Skriv in din e-postadress, så skickar vi anvisningar om hur du återställer ditt lösenord.
Ogiltig e-postadress

Kontrollera din e-post

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Kontrollera ditt skräppostfilter om meddelandet inte har kommit.

Uppge nytt lösenord.

Skriv in ett nytt lösenord. Lösenordet måste ha minst 6 tecken. När du har upprättat ditt lösenord blir du ombedd att logga in.

Lösenord behövs
Visa Dölj