Gener: Vad vågar DU veta om dig själv?

Får du diabetes? Drabbas du av alzheimer, när du blir äldre? Har du anlag för dödliga sjukdomar, som dina barn också kommer att få? Du kan nu få en ödesmättad vetskap om vad som ligger i dina gener. Hvis du tør?

X-ray scull

Den mest spännande bok som någonsin har skrivits finns inne i dig själv, och nu kan du läsa den. Tio år efter att människans arvsmassa för första gången kartlades, har en explosiv teknisk utveckling gjort denna procedur blixtsnabb, samtidigt som priserna rasat.

Priserne styrtdykker

I dag kan vi beskriva en människas totala arvsmassa, det så kallade genomet, för 3500–10000 dollar, och inom kort kommer priserna att ha sjunkit så pass att analysen blir tillgänglig för många.

”År 2013 kartlägger vi ett genom för under 1000 dollar”, säger uppfinnaren och biologen Jonathan Rothberg, som satte igång utvecklingen av den banbrytande teknologin. År 2007 kartlade han det första personliga genomet, och det tillhörde ingen mindre än nobelpristagaren James Watson, som 1953 löste gåtan om DNA-molekylens struktur.

Kortlagt DNA på computerchip

Rothberg har nyligen lanserat en helt enastående maskin, Ion Torrent, som kartlägger DNA elektroniskt direkt på ett datorchips. Därmed kan vi se fram emot samma utveckling av pris och hastighet som gällt för datorerna. DNA-chipset kommer att följa den så kallade Moores lag, som säger att hastigheten fördubblas ungefär varje år, samtidigt som priset halveras. Ion Torrent är bara den senaste av många konkurrerande teknologier, så bland forskarna finns det en entusiastisk stämning och en känsla av ändlösa möjligheter och av att världen aldrig kommer att bli den samma igen.

”Det här blir bioteknikens århundrade”, säger Jonathan Rothberg. Kartläggningen av människans gener har fram till nu varit förlagd till några få gigantiska genomcentra i England, USA och Kina. Nu finns de nya maskinerna tillgängliga för omkring 50000 dollar, så även mindre laboratorier kan vara med.

Personlig kartläggning av arvsmaterialet

För vanliga människor innebär prisutvecklingen att det ligger allt närmare till hands att kunna köpa en personlig kartläggning av sitt arvsmaterial och närma sig svaren på frågan: Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Vad gör mig speciell? Och inte minst – är jag disponerad för sjukdomar eller åkommor, som jag kan göra något för att undvika?

De flesta känner sig nog omedelbart frestade att få det svaret, även om lusten att få svar naturligtvis kommer an på vad man mer exakt får för pengarna, och vad priset blir – 5000, 1000 eller 100 kronor?

Jämfört med de genetiska tester och genomskanningar man tidigare har kunnat köpa ger en full kartläggning av genomet komplett information om hela arvsmaterialet. Vad och hur mycket det kommer att avslöja om den enskilde är faktiskt inte helt lätt att säga ännu, helt enkelt därför att gentekniken har utvecklats betydligt snabbare än vår kunskap har hunnit följa med.

25000 gener kartläggs

”I dag kan vi ge dig information om cirka 200 gener kopplade till cancer och om 1000 gener förbundna med andra risker. Det kommer att ta 5–10 år, innan vi kan berätta för dig om alla dina 25000 gener”, säger Jonathan Rothberg. ”För att göra detta behöver vi kartlägga ytterligare 100000 till en miljon människor och följa deras medicinska historia.”