Kan du tänka dig att ändra generna hos ditt eget barn?

Kinesiska forskare har lyckats genmodifiera ett foster genom att ta bort gener för en dödlig blodsjukdom. Snart kommer forskarna att kunna sålla i barns gener som de behagar – men frågan är om du vill optimera ditt barns gener?

gener baby

Gener utan gener.

Det skulle kunna vara mantrat för de kinesiska forskarna från Sun Yat-sen University som tidigare i år ändrade på arvsmassan i ett människofoster och avlägsnade de gener som hade medfört att barnet fick thalassemi.

Kortfattat styrde forskarna en liten proteinsax via ett mikroskopiskt guideämne fram till de oönskade generna, klippte ut dem och lät kroppens celler reparera sig själva.

I vissa fall försvann blodsjukdomen helt och metoden ger nu, i teorin, forskarna möjlighet att ta bort de gener som ligger bakom cirka 4 000 ärftliga sjukdomar.

Optimering av gener: ja, nej eller kanske?

Försöken på mänskliga foster har gett upphov till en häftig debatt bland forskarna, som diskuterar om det överhuvudtaget är etiskt försvarbart att manipulera människans arvsmassa.

Vad tycker du?

? JA – Stoppa patienternas olidliga plågor Många människor lider av fruktansvärda sjukdomar som nu kan botas med genterapi. Förespråkarna anser att vi bör rädda dem vi kan, eftersom det helt enkelt är oetiskt att låta bli. En sjukdom som sicklecellanemi, som är potentiellt dödlig, kan man till exempel undvika bara genom att ändra en enda gen.

? NEJ! – Första steget mot rashygien Metodens meningsmotståndare är rädda för att de nya verktygen leder till en ny form av rashygien, där en del egenskaper anses vara positiva och andra negativa. Utan ett totalt förbud kommer metoden att leda till en framtid där tekniken och de som har tillgång till den kommer att definiera vad som är normalt.

? KANSKE – Låt oss tänka igenom det Till och med ledande biokemister är bekymrade över hur snabbt tekniken har utvecklats. De föreslår därför ett tillfälligt globalt förbud mot att modifiera människans gener. På så sätt får forskarna tid att först ta debatten och sedan skapa de rätta ramarna för lagstiftning för experimenten.