Forskare klipper bort ärftlig sjukdom från människofosters gener

För första gången har forskare i USA lyckats avlägsna gener som orsakar ärftliga sjukdomar i människoceller. Metoden som ligger bakom heter CRISPS och det är kanske detta millenniums häftigaste genombrott.

© Shutterstock

2012 utvecklade forskare CRISPR-tekniken som mycket exakt kan lokalisera och klippa bort små delar av dna-sekvenser och ersätta dem.

Teknikens perspektiv är svindlande; forskare kan exempelvis klippa bort sjukdomar från en organisms gener.

Hittills har CRISPR använts till bland annat genterapi, då förstörda gensekvenser ersätts med friska. Det utförs på den enskilda patienten, så att ursprungligt dna fortfarande förs vidare till vederbörandes barn.

En annan väg är att eliminera sjukdomar i ägg- eller sädesceller före befruktning. Eller att använda CRISPR så tidigt i embryots (fostrets) tillblivelse att celldelningen inte på allvar har satt i gång. Det skulle vara ingrepp som blir ärftliga.

Sjukdomar avlägsnade i foster

För två år sedan lyckades kinesiska forskare ändra dna i levande människoembryon. Nu har ett forskarlag i USA tagit efter dem och avlägsnat ärftliga sjukdomar i foster.

Samtidigt undvek de några av de misstag som skedde i de kinesiska försöken, där gensaxen även klippte på andra platser i genomet än planerat.

Den vetenskapliga artikeln om försöket har inte publicerats än, så detaljerna har ännu inte offentliggjorts.

Designade barn

Flera etiska dilemman är förknippade med CRISPR och det har satt fart på spekulationer om designade barn, som låter föräldrar beställa barn med blå ögon, uppnäsor och hög IQ. Men forskare manar till besinning. Det kommer att ta många år innan tekniken uppnår den nivån.

Läs mer om CRISPR, detta millenniums medicinska genombrott, i nummer 13 som utkommer den 22 augusti.