Shutterstock
Spermier i rörelse

Mäns spermakvalitet störtdyker

Mäns spermakvalitet är bara hälften så bra som den var för 40 sedan – och utvecklingen ser ut att fortsätta, visar ny studie.

"Vill du ha barn?"

Den frågan har många män grubblat över genom alla tider. Men ska man tro en ny studie finns det risk för att kvinnor i hela världen snart i stället kommer att fråga:

"Kan du få barn?"

Studien visar nämligen att spermakvaliteten bland män har minskat drastiskt de senaste fyra årtiondena. Under perioden 1973–2018 har antalet spermier i mäns spermaprover alltså minskat från 101 miljoner per milliliter till 49 miljoner per milliliter – vilket vill säga en minskning med 52 procent.

Spermier

Fertilitet hänger även ihop med spermiernas förmåga att röra sig. Om mindre än 40 procent av mäns spermier rör sig, visar det också att spermakvaliteten har försämrats, enligt WHO.

© Shutterstock

Till skillnad från flera tidigare studier omfattar den aktuella studien inte bara män från Europa, Australien och Nordamerika – utan även från Asien, Afrika samt Central- och Sydamerika. Och om det tidigare rådde osäkerhet kring huruvida det framför allt är spermakvaliteten hos vita män från västvärlden som försämras, så råder det nu inte längre några tvivel.

Studien, som innehåller data från 53 länder, visar nämligen att antalet spermier samt deras koncentration också minskar hos afrikanska, asiatiska och latinamerikanska män.

Spermakvaliteten minskar alltjämt

Trots att det redan tidigare har utfärdats varningar, så finns det ingenting som tyder på att mäns spermakvalitet har någon utsikt att förbättras.

Data som hade samlats in från alla kontinenter visade faktiskt att antalet spermier i proverna hade minskat med 1,16 procent om året under perioden 1973–2000.

Och från år 2000 till 2018 minskade antalet med så mycket som 2,64 procent om året, vilket bekymrar Hagai Levine, som är professor vid Hebreiska universitetet i Jerusalem.

"Jag uppfattar det som en signal om att allt inte står rätt till med vår jord och att vi bör göra något åt det", säger han och fortsätter:

"Det är en kris vi bör ta itu med nu, innan den blir så omfattande att vi inte längre har möjlighet att lösa den."

Över eller under 40 miljoner

Trots tidigare studier finns det inga entydiga svar på när spermakvaliteten är bra eller dålig. Men enligt Världshälsoorganisationen WHO börjar spermakvaliteten försämras när antalet spermier hamnar under 40 miljoner per milliliter sperma.

Det betyder inte att män i denna kategori är infertila, utan snarare att de generellt har svårare att göra en eventuell partner gravid än män som har fler spermier att erbjuda. Faktorer som mängden sperma och spermiernas förmåga att röra sig spelar dock också in vad gäller mäns fertilitet.

Minskad fertilitet

Det kan vara svårt att få barn om mannen har nedsatt spermakvalitet. Enligt Världshälsoorganisationen WHO är spermakvaliteten bland annat nedsatt när män producerar mindre än 40 miljoner spermier per milliliter sperma.

© Shutterstock

Men om en ny studie visar att genomsnittet av mäns spermier har sjunkit från 101 miljoner till 49 miljoner per sädesuttömning, så är vi väl ändå fortfarande på den säkra sidan?

Där blir svaret nej, om man frågar professor Hagai Levine. Han påpekar nämligen att det genomsnittliga antalet spermier har minskat så markant att procentandelen män som producerar mindre än 40 miljoner spermier per sädesuttömning sannolikt har ökat.

"Och det vittnar om att befolkningens förmåga att reproducera sig har försämrats", fortsätter han.

Hormonstörande ämnen

Den stora obesvarade frågan är varför mäns spermakvalitet har försämrats så drastiskt under de senaste 40 åren – och svaret låter vänta på sig.

Symboler for køn - mand, trans og kvinde
© Shutterstock

Läs också:

En vanlig hypotes är att hormonstörande ämnen och miljön som omger oss kan påverka barn i fosterstadiet.

Experter påpekar också att faktorer som rökning, alkohol, fetma och dålig kost kan vara några av förklaringarna till de nedslående siffrorna. De konstaterar också att positiva livsstilsförändringar kan hjälpa till att öka antalet spermier.