Liten flicka född med DNA från tre föräldrar

För första gången någonsin har ett infertilt par fått ett barn med hjälp av en speciell teknik som använder arvsmassa från tre föräldrar. Den lilla flickan delar DNA med både mamma, pappa och donator.

© Shutterstock

Den 5 januari kom en bebis till världen för första gången med en speciell teknik som inte tidigare använts för infertila par.

Ett ukrainskt par hade under tio års tid försökt bli gravida, men utan framgång. Under de många pågående försöken kunde läkarna befrukta moderns ägg, men äggen slutade växa innan de kunde sättas in i hennes livmoder.

Men genom att blanda DNA från tre föräldrar lyckades paret skapa en frisk liten flicka. Metoden kallas ”pronuclear transfer”.

Foster sattes in i modern

Läkare från Nadiya Clinic i Ukraina befruktade moderns ägg med faderns sperma – vilket även det hade lyckats många gånger tidigare. Innan ägg och spermien smälter ihop kallas tillståndet för pronucleus, och detta så kallade pronucleus placerade läkarna i ett ägg från en kvinnlig donator.

När det sedan hade utvecklats till ett foster placerades det i moderns livmoder, där det därefter fortsatte växa helt normalt.

Slut med nedärvda sjukdomar

Pronuclear transfer, det vill säga tekniken som användes för det infertila paret, är en form av mitokondrie-donation. Mitokondrier är en del av våra celler som producerar energi och mitokondrie-donation är ett samlingsnamn för en teknik som tidigare har använts i samband med kvinnor som inte har friska mitokondrie-DNA. Det kan exempelvis bero på att de har ärftliga genetiska sjukdomar i sina mitokondrier.

Tekniken blev laglig i Storbritannien under 2015 för mödrar med genetiska fel i sin mitokondrie-DNA och under förra året användes den för första gången för att skapa ett barn med tre föräldrar.