Shutterstock
dna

Förändrar en blodtransfusion DNA-profilen?

DNA-profiler görs ofta utifrån blod. Kan en större blodtransfusion förändra profilen?

Inte ens en omfattande blodtransfusion kan normalt ses på mottagarens DNA. Det beror framför allt på att blod för transfusion består av speciella koncentrerade blodbeståndsdelar, som inte innehåller DNA.

Det är mycket sällan man använder vanligt blod. Då är det i regel endast 20–30 procent av patientens blod som man byter ut, och i praktiken kan det främmande blodet inte ses på en DNA-profil. En profil visar sig som ett myller av band liksom stegen på en stege.

De band som kommer från en transfusion är mindre tydliga och drunknar bland tusentals andra, eftersom det främmande blodet är i ”minoritet” och för att kroppen hela tiden producerar nytt blod.