Dna avslöjar hjärnans dolda mördare

Bandmaskar och mögel kan angripa hjärnan och göra dig dödligt sjuk. Ofta listar läkarna inte ut angriparens identitet och tvingas behandla i blindo. En ny banbrytande genteknik avslöjar nu de livsfarliga organismerna innan det är för sent.

Orm hjärnan

Studier har visat att miljontals människor har larver av svinbandmask i hjärnan.

© Theodore E. Nash/CDC

L äkarna förstår inte varför den 14-åriga flickan inte mår bra. Sommaren 2015 blir hon inlagd med hög feber och kraftig huvudvärk.

Efter ett par dagar blir hon förvirrad, pratar bara fåordigt och reagerar inte på tilltal.

Symptomen tyder på någon form av encefalit, men det är en sjukdom som kan orsakas av över hundra olika sjukdomsalstrande organismer, och var och en kräver specifik behandling.

Gamla tester är missvisande

För att kunna ge flickan rätt medicin måste läkarna identifiera sjukdomsalstraren. Därför börjar de genast ta flera prover.

Samtliga prover är skräddarsydda för att påvisa förekomst av en viss organism.

Läkarna testar det ena provet efter det andra i hopp om att få ett positivt resultat, men alla provresultat är negativa. Flickan har infekterats av någonting som bara vid enstaka tillfällen angriper hjärnan.

Läkare hittar en sista utväg

Kanske finns det ett test för just den organismen, men läkarna har ingen aning om vad de ska leta efter. De famlar i fullständig blindo.

Efter nitton dagar bestämmer de sig för att skicka ett prov av flickans ryggmärgsvätska till biokemisten Joe DeRisis forskningslaboratorium vid University of California i San Francisco i USA. Där håller ett nytt test på att revolutionera läkarvetenskapen.

Bandmask

Larver av svinbandmasken kan borra sig från tarmen in i dina blodådror. Där för blodet upp dem till hjärnan, där de kan lägga sig i dvala.

© Shutterstock

Test spårar upp mikroberna

DeRisi kallar det "testet framför alla tester".

Till skillnad från de tester som läkarna använder är det inte målinriktat för att visa förekomsten av en viss organism.

Det skannar i stället provet för att hitta spår av allt som inte borde finnas där. Spåren består av små gendelar, som de främmande organismerna lämnar efter sig.