Shutterstock
dna, luft, edna, genetik,

Biologer samlar in dna från luften

Det vimlar av dna i luften, i grottor och i gångar. Det kan forskarna använda till att hitta spår efter dolda och okända djur.

Dna utgör receptet till träd, växter, djur och människor.

Omgivningarna vimlar av dna – kallat eDNA eller environmental DNA, "miljö-dna". Forskare samlar rutinmässigt in eDNA från vatten för att undersöka livet i det.

Men nu har forskare från Queen Mary University i London dessutom börjat samla in eDNA direkt från luften.

Undersökte nakenråttans grottor

Forskarna var intresserade av att ta reda på om de kunde använda eDNA till att undersöka vilka djur som exempelvis levde i en grotta – när de inte kunde fånga in eller ens hitta dem.

Genom att analysera luften i ett rum med försöksdjur – nakenråttor – kunde forskarna spåra eDNA från både människor och nakenråttor. Det är ett genombrott i eDNA-forskningen och upptäckten utvecklar enligt forskarna drastiskt potentialen för eDNA-analys.

Kan hitta sällsynta eller okända arter

Forskarna väntar sig att de på längre sikt kan använda tekniken till att spåra exempelvis sällsynta och hotade djur eller invasiva arter genom att undersöka luften i ett område utan att behöva hitta dem i fältet.

Dna från djuren hamnar i luften via saliv och döda hudceller. Forskarna är nu i färd med att ta reda på hur långt i luften eDNA kan färdas samt hur ett utrymmes eller en grottas storlek påverkar hur mycket eDNA de kan hitta.

Men nästa steg blir att försöka hitta eDNA från djur utomhus.