Shutterstock
virus, tarmsystemet, bakterier, sjukdomar, genetik, dna, tarmflora

140 000 virus hittat i våra tarmar

Vårt tarmsystem är hem för en mängd tidigare okända virus och bakterier.

Mängden främmande liv i tarmen har just exploderat.

Forskare har använt en DNA-teknik som kallas metagenomik för att kartlägga biodiversiteten i tarmsystemet och upptäckt drygt 140 000 olika arter av virus.

Över hälften av virusen var hittills okända för vetenskapen.

Chockerande biologisk mångfald i tarmarna

Virus är de mest varierande varelserna på jorden, och forskare har länge vetat att vårt tarmsystem är hemvist för en mängd olika mikrobiella liv.

Men trots det överraskades forskarna av mängden olika virus i tarmen.

De har hittat de nya virusen och bakterierna med hjälp av en dna-sekvenseringsteknik som kallas metagenomik.

Virus angriper bakterierna

Det är inte alla typer av virus som är farliga för oss människor.

Flera av de virus som forskare har upptäckt är så kallade bakteriofager (fag) som infekterar bakterierna i tarmarna.

Det kan dock skapa en obalans i bakteriesammansättningen i mag-tarmsystemet, vilket kan leda till problem för oss.

Resultatet av studien är en databas över dna från den typ av virus, fag, som kan attackera bakterier.

Databasen – som kallas Gut Phage Database – innehåller nu 142 809 virusgenom som kan underlätta för forskare att ta reda på vilken roll virus och bakterier spelar för både vår hälsa och för de bakterier som lever i vårt tarmsystem.