Får vi alla bruna ögon i framtiden?

Så vitt jag vet är genen för bruna ögon dominant. Betyder det att alla människor framöver blir brunögda?

© Photo by Vanessa Bumbeers on Unsplash

Genetiken bakom ögonfärg är mycket komplicerad och involverar minst tre gener, som kodar för olika pigment.

Frågan blir lättare att besvara, om man tänker sig att den genetiska bakgrunden för ögonfärg är mycket enkel och bara omfattar en gen, som producerar brunt pigment.

Genen sägs vara dominant, då barnet bara behöver ärva en fungerande version av den från antingen sin far eller mor för att bilda pigmentet och få bruna ögon, medan man måste ha två defekta versioner för att inte producera pigment och bli blåögd.

Funktionella och defekta gener

I dagligt tal säger man att det finns en dominant gen för bruna ögon och en recessiv gen för blå ögon, men genetiskt sett är det bara frågan om en gen, som antingen är funktionell eller defekt.

Fördelningen av människors ögonfärg är bestämd

En stor del av de brunögda har alltså den defekta upplagan utan att det kan ses, och den kommer att nedärvas till hälften av deras barn. Är den recessiva genen oskadlig, sorteras den inte bort ur genpotten. Därför kommer den dominanta och den recessiva genen att fortsätta att existera i befolkningen, och deras inbördes förhållande kommer att vara konstant. Fördelningen av ögonfärg är alltså bestämd.

Två gener bestämmer vår ögonfärg

Pigmentgenerna EYCL3 och EYCL1 bildar brunt (B) respektive grönt (G) pigment, och de finns båda i defekta varianter, b och g, som ger mycket mindre färg till ögonen.

B dominerar över G, som i sin tur dominerar över b och g.

Ett barn ärver en version av varje gen från var och en av sina föräldrar. Om barnet bara har ärvt defekta versioner av pigmentgenerna, kommer färgen nästan inte till uttryck i ögonen, och då blir ögonfärgen blå.

Pigment i klumpar ger grå ögon

Andra ögonfärger än brunt, grönt och blått beror inte bara på typen av pigment utan också på dess placering och mängd. Enligt en teori orsakas grå ögon av samma pigment som blå ögon, men detta är samlat i större ”klumpar”, som sprider och reflekterar ljuset annorlunda.

Det motsvarar att små partiklar i atmosfären får himlen att förefalla blå, medan större vattendroppar gör himlen grå. Avgörandet för uppkomsten av grå ögon tros primärt ligga i de gener som bestämmer mängd och placering av pigmentet.