Är enäggstvillingar genetiskt lika?

Enäggstvillingar har olika fingeravtryck, men hur är det med tvillingarnas DNA-profiler? Är de helt lika?

© Photo by Kevin Grieve on Unsplash

Enäggstvillingar uppstår när det befruktade ägget har delat sig för första gången, och de båda cellerna frigör sig från varandra och var för sig utvecklas till ett litet barn. Som utgångspunkt är tvillingar alltså genetiskt lika, då de härrör från samma äggcell, och det är omöjligt att skilja dem utifrån en DNA-profil, ett så kallat genetiskt fingeravtryck.

Det har dock visat sig att det under fosterutvecklingen kan uppstå små genetiska skillnader, som bland annat visar sig genom att den ena tvillingen kan få en ärftlig sjukdom, medan den andra förblir frisk. Forskarna känner till två slags genetiska skillnader mellan enäggstvillingar. Den ena hittades först i år och beror på att små bitar av DNA spontant kopierar sig i den ena tvillingen.

Sker fördubblingen medan fostret bara består av få celler, kommer de flesta av cellerna i den vuxna tvillingens kropp således att ha en extra kopia av denna bit av DNA i förhållande till tvillingens celler. Den extra biten DNA syns dock inte i ett genetiskt fingeravtryck. Den andra genetiska skillnad som kan uppstå har varit känd i många år, och den är också osynlig i ett genetiskt fingeravtryck.

Här är det frågan om att DNA modifieras kemiskt, till exempel genom att en metylgrupp tillfogas på cytosin, som är en av de fyra baser som är byggstenar i DNA-molekylen. Dessa modifikationer kallas prägling och har stor betydelse för genernas funktion. Prägling har i flera fall visat sig kunna ger genetiska sjukdomar, som uppstår bara hos ena tvillingen.