Är blå ögon en genetisk mutation?

Att ögon är blå beror på defekta gener som gör att ögats regnbågshinna inte kan bilda något pigment. Därmed är ögonen i själva verket inte blå utan genomskinliga och färglösa.

Att ögon är blå beror på defekta gener som gör att ögats regnbågshinna inte kan bilda något pigment. Därmed är ögonen i själva verket inte blå utan genomskinliga och färglösa.

Shutterstock

Människor får blå ögon om de varken kan bilda bruna eller gröna pigment i regnbågshinnan på grund av en genmutation.

De pigmentbildande gener som ger ögat färg finns i en brun och en grön version. Blå ögon är egentligen inte alls blå utan pigmentlösa och genomskinliga.

Muterade gener bildar inte pigment

Orsaken till att ögonen uppfattas som blå är att blodkärl, bindväv och andra blåaktiga vävnader framträder synligt under den genomskinliga regnbågshinnan och på så sätt färgar ögat blått.

Ett barn ärver en version av varje gen från båda sina föräldrar. Får barnet blå ögon har det uteslutande ärvt muterade versioner av generna, så att det över huvud taget inte kan bildas pigment i regnbågshinnan.

Fungerar bara en av de fyra gener som barnet har fått från föräldrarna övertrumfar den de andra och ger barnet bruna eller gröna ögon.

Mellan åtta och tio procent av världens befolkning har blå ögon, medan cirka 79 procent har bruna ögon - bara två procent har gröna ögon.