Shutterstock

Är blå ögon en genetisk mutation?

Anledningen till att ögon blir blå går att hitta i en ärftlig mutation som gör att det inte bildas något pigment i ögats iris. Ögonfärgen är alltså inte egentligen blå utan snarare genomskinlig.

Ögonfärg bestäms av genetik

Ögonfärg är genetiskt betingad och därför ärftlig. Om du har blå, bruna, gröna eller grå ögon beror på vilka pigment dina föräldrar har – eller inte har – i iris.

Medan bruna och gröna ögon varierar i färgskala beroende på mängden pigment, är blå ögon ett uttryck för brist på pigment i iris.

Muterade gener bildar inte pigment

Blå ögonfärg beror på en genetisk mutation som har förändrat den normala funktionen hos vissa gener.

När människor har blå ögon betyder det att de varken kan bilda bruna eller gröna pigment i iris.

De pigmentbildande generna som ger ögat bruna eller gröna färger finns nämligen inte i en blå version. Därför är blå ögon i själva verket inte alls blå, utan pigmentfria och genomskinliga.

När ögonen ändå uppfattas som blå beror det på att blodkärl, bindväv och andra blåaktiga celler syns synligt under den genomskinliga irisen.

Olika ögonfärger

Ögonfärger är vanligtvis uppdelade i brunt, blått eller grönt, men i verkligheten finns det en betydligt bredare palett av ögonfärger.

© Shutterstock

Människor med blå ögon är släkt

[Forskare från Köpenhamns universitet] (https://news.ku.dk/all_news/2008/blue-eyes/ {"target": "_ blank", "rel": "follow"}) kunde 2008 bevisa att alla blåögda härstammar från samma person.

Den genetiska mutationen som finns hos personer med blå ögon kan spåras mellan 6 000 och 10 000 år tillbaka i tiden till första gången just denna mutation inträffade.

Medan personer med bruna och gröna ögon har olika grader av pigment i iris, har blå ögon i stort sett lika lite pigment och detta har fått forskare att dra slutsatsen att blå ögonfärg härrör från en och samma mutation.

Upp emot tio procent har blå ögon

Sedan det första fallet har mutationen ärvts i många generationer och i dag har [mellan åtta och tio procent av världens befolkning blå ögon] (https://www.worldatlas.com/articles/which-eye-color-is-the -most -common-in-the-world.html {"target": "_ blank", "rel": "follow"}).

Som jämförelse har cirka 79 procent bruna ögon, medan endast två procent har gröna ögon.

Kan man få bruna ögon när båda föräldrarna har blå ögon?

Tidigare trodde man att ögonfärgen bestämdes av en enda gen som fanns i två varianter, en så kallade [allel] (https://www.genome.gov/genetics-glossary/Allele {"target": "_ blank", " rel" : "follow"}): En dominant variant som gav bruna ögon och en recessiv variant som gav blåa ögon.

Enligt denna teori kan ett barn inte få bruna ögon om båda föräldrarna har blå ögon, eftersom barnet då kommer att ärva muterade gener från båda föräldrarna.

Utfallet av ögonfärg har dock visat sig vara mer komplext än man tidigare trott. [En person kan mycket väl ha bruna ögon, även om båda föräldrarna har blå ögon.] (Https://medlineplus.gov/genetics/understanding/traits/eyecolor/ {"target": "_ blank", "rel": " nofollow "})

Tidigare teori om ärvd ögonfärg

Tidigare trodde man att nedärvningen av ögonfärg bara bestämdes av en gen. I så fall skulle ett barn till två blåögda föräldrar inte att kunna få bruna ögon, som visas på bilden. Så är dock inte fallet.

© Shutterstock

Anledningen är att ögonfärgen inte bestäms av en utan flera gener. Två gener som har stor inverkan på om ett barn får blåa eller bruna ögon är OCA2 och HERC2.

Om båda generna är aktiva kommer personen att kunna bilda pigment, men om den ena eller båda är muterade och inaktiva kommer ögat inte att bilda pigment och personen får blå ögon.