Går människor i ide?

Har vi människor en tendens att gå lite i ide på samma sätt som vissa djur?

igelkott, löv, ide
© Shutterstock

Människor har (tyvärr) ingen möjlighet att sova bort vintern på samma sätt som björnar. Det krävs nämligen en väldigt speciell ämnesomsättning, samt att energiomsättning, puls och temperatur skall kunna reduceras till ett minimum. Helt främmande är det emellertid inte.

Flera undersökningar dokumenterar att människor i genomsnitt sover mer under vintern – mest uttalat i områden med vintermörker dygnet om.

Likaledes visar en amerikansk undersökning att antalet personer som vill kunna tillbringa mer tid i sängen är fem gånger så högt under vintern.