Shutterstock
Simhopp simning

Från så hög höjd kan du hoppa i vattnet utan att skada dig

Det spelar stor roll vilken teknik man använder, visar amerikansk forskning.

För många människor är det skräckfyllt att stå längst ut på en trampolin i en simhall och titta ned i vattnet. Men nu har fysiker vid Cornell-universitetet räknat ut från vilken höjd de flesta kan hoppa ned i bassängen utan att riskera att komma till skada – om de landar helt rätt, vill säga.

Forskarna använde 3D-utskrivna figurer som simulerade de tre simhoppsvarianterna: Dykning med armarna längs sidorna, dykning med armarna ovanför huvudet och händerna ihop och slutligen simhopp med fötterna först.

Testfigurerna utrustades med tryckkänsliga sensorer och filmades med höghastighetskameror. Slutsatsen blev att den maximala rekommenderade fysiska belastningen överskreds vid simhopp över åtta meter med huvudet först och armarna längs sidorna. Belastningen överskreds också vid simhopp med armarna ovanför huvudet och händerna ihop på mer än tolv meter och slutligen över 15 meter vid hopp med fötterna först.

Skadade höften

Den största belastningen under försöken skedde i samband med kollisionen med vattnet, till följd av den stora mängd vatten som fort måste flyttas.

Skador i samband med simhopp från höga höjder är vanligt förekommande i idrottssammanhang på grund av den ansenliga belastningen på kroppen. Men det är fullt möjligt att klara simhopp från högre höjder än dem forskarna rekommenderar som säkra.

År 2015 hoppade brasilianen Lazaro Schaller därför från en klippa i Schweiz och träffade vattnet 58,8 meter nedanför med fötterna först. Hoppet som motsvarar att hoppa ut från en 17 våningar hög byggnad blev inte helt lyckat. Han skadade sitt ben och en höft vid kollisionen med vattnet.

Att Schaller klarade sig med begränsade skador berodde både på hans stora rutin inom simhopp från höga höjder, samt att han spände musklerna på vägen ned för att göra kroppen stel.

Det tidigare rekordet i simhopp innehade schweizaren Olivier Favre. Hans hopp, som var fem meter lägre än Schallers rekord, sattes i Frankrike 1987.