Forskare varnar: Alkohol kan förändra barns ansiktsform

Forskare kopplar barns ansiktsform till moderns alkoholintag före och under graviditeten – och det krävs inte många droppar för att göra skada, enligt dem.

Alkohol under graviditet kan skada barnet

Som gravid behöver man inte dricka mycket alkohol förrän det finns risk att barnet tar skada. Och det gäller faktiskt även under månaderna fram till graviditeten.

© Shutterstock

Det är nog inte så många som har missat att graviditet och alkohol i stora mängder är en dålig kombination. Flera studier har nämligen visat att fostrens hjärnor med hög sannolikhet tar skada.

Men det är kanske inte alla som vet att även måttlig alkoholkonsumtion, motsvarande mindre än ett glas vin eller en öl för ofta under graviditeten, eller under månaderna innan, kan vara skadligt för barnet.

Det visar en studie genomförd av en grupp forskare från Nederländerna. Men inte nog med det.

Studien visar nämligen också att barns ansikten trots ett så måttligt intag kan förändras fysiskt till följd.

Ansiktet blir en hälsospegel

Resultaten från ovan nämnda studie tyder på att barns ansiktsform kan vara en indikator på deras hälsa, men också deras förmåga att utvecklas i samma takt som jämnåriga barn.

"Jag brukar kalla ansiktet en hälsospegel, eftersom det reflekterar barnets allmänna hälsotillstånd", säger Gennady Roshchupkin, professor i biologi vid Erasmus Medical Centre i Nederländerna, till internetmediet EurekAlert och fortsätter:

"När foster utsätts för alkohol kan det få konsekvenser för deras senare utveckling, och om mamman dricker regelbundet kan det resultera i FASD (foetal alcohol spectrum disorder), som syns i barnens ansikten senare i livet."

Uppnäsa och inåtvända ögonlock

I strävan att hitta sambanden mellan mammornas alkoholintag ett par månader före samt under graviditeten och förändringarna i barnens ansikte har forskarna bland annat använt sig av artificiell intelligens.

Förändringar av ansiktsformen

Bilderna visar ansiktsformerna på barn vars mödrar har druckit alkohol före graviditeten (bild 1), de första tre månaderna av graviditeten (2a) respektive under hela graviditeten (2b). Röd färg indikerar förändringarna i millimeter där ansiktet sjunker in, medan blått indikerar förändringarna medan ansiktet växer.

© Human Reproduction Journal

De skannade tusentals nederländska barn på 9 respektive 13 år från en omfattande barnstudie kallad Generation R Study.

"Ju mer alkohol mammorna intog innan de födde barnet, desto tydligare var förändringarna i 9-åringarnas ansikten", säger doktoranden Xianjing Liu, och fortsätter:

"Det tog sig primärt uttryck i uppnäsor, korta näsor, små hakor och inåtvända ögonlock."

Studien visade faktiskt att gravida inte bör inta mer än tolv gram alkohol i veckan för att inte påverka barnets ansiktsform, men för att vara på den säkra sidan kanske du vill avstå helt.

Bland 13-åringarna var sambandet inte lika tydligt, men det betyder inte att den prenatala exponeringen för alkohol inte har påverkat deras hälsa, enligt forskarna.