@chairulfajar_/Unsplash
tystnad

Forskare: Så låter tystnad

Amerikanska forskare besvarar gammal filosofisk fråga. Hör vi tystnad? Illusionsexperiment ger svar.

Metaforen ”öronbedövande tystnad” kan kanske visa sig vara mer än ett bildspråk.

Sedan antiken har filosofer och senare forskare diskuterat och undersökt om tystnad kan "höras", och förundrat sig över om tystnad kan "höras" och undrat hur människan tar in tystnaden.

Redan i sin De Anima (Om själen) från omkring år 350 f.v.t. spekulerade den grekiske filosofen Aristoteles på vad ljud och tystnad är och om tystnad är ett icke-ljud.

Nu kan forskare från Johns Hopkins universitetet i USA ha hittat svaret. Genom att utföra ett antal experiment, som bygger på klassiska ljudillusionstrick, har de undersökt hur tystnad "hörs".

Gruppen av filosofer och psykologer kan nämligen konstatera att tystnad bokstavligt talat kan höras, skriver de i en forskningsartikel i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences.

Bland annat använde forskarna sig av ett klassiskt ljudtrick kallat one-is-more-illusion (en-är-mer). Där avspelas två korta ljud och ett långt ljud, och det långe ljudet varar lika länge som de båda kortare.

Hjärnan luras att tro att det långa ljudet är längre än de båda korta ljuden tillsammans, trots att den totala tiden i verkligheten är densamma.

I stället för att spela upp ljud ersatte forskarna ljudet med tystnad och upptäckte att illusionen fungerade i det experiementet också. Du kan själv testa i klippet nedan.

Den sammanhängande tystnaden uppfattas som om den är längre än två separata, korta tystnader, trots att de sammanlagt varar lika länge.

Vi hör frånvaron av ljud

Totalt deltog 1 000 försökspersoner i sju experiment. Förutom one-is-more-illusionen genomfördes andra liknande försök, i vilka varierande delvisa tystnader och längre tystnader sattes upp mot varandra.

Då blev bakgrundsljud från restauranger, lekplatser och tågstationer använda till att isolera tystnaderna och andra experiment användes olika toner.

Forskarna kunde konstatera att eftersom vi reagerar på tystnad på samma sätt som ljud i dessa illusioner, så utleder vi inte bara att tystnaden finns där, utan också att vi så att säga "hör" den.

"Den sortens illusioner och effekter, som ser ut att vara unika för den auditiva behandlingen av ett ljud, får vi också med tystnad, vilket tyder på att vi verkligen också hör frånvaron av ljud", förklarar Ian Phillips, filosof och psykolog vid John Hopkins University, i ett pressmeddelande.

Studien ger nya kunskaper i förståelsen av hörselsinnet, i vilket tystnad spelar en viktig roll för uppfattningen av ljud.

Nu ska forskarna undersöka hur vi uppfattar tystnad helt åtskilt från ljud, för att observera att vi någonsin upplever total tystnad och om det kan användas i behandlingen av hörselproblem.