Shutterstock

Forskare: Så kan skärmtid vara av godo för små barn

Det är verkligen inte bra för de allra minsta barnen att sitta passiva framför en skärm. Men om en förälder sitter med barnet och för ett samtal om vad som visas, så blir det genast en helt annan sak.

Om föräldrar placerar sina småttingar framför tv:n eller stoppar en surfplatta, smartmobil eller någon annan skärm i barnets händer för få lite lugn så gör de inte nödvändigtvis barnet en tjänst.

Mängden skärmtid bland 0- till 2-åringar har fördubblats från 1997 till 2014 och forskning har visat att när barn överexponeras för den här sortens passiv underhållning, kan det hämma deras kognitiva färdigheter och sociala utveckling.

Men samtidigt kan skärmtid enligt brittisk och fransk forskning vara av godo för små barn.

Det kräver emellertid att det sitter någon vuxen bredvid.

Kvalitet och inte kvantitet

"Vi brukar få höra att skärmtid är skadligt för barnet och kan skada deras utveckling allvarligt om inte tiden vid skärmen begränsas till exempelvis knappt en halvtimme om dagen. Även om det stämmer att det kan vara skadligt så visar vår forskning att det är viktigt att fokusera på kvaliteten och kontexten av vad barnet ser – och inte kvantiteten", berättar dr. Ester Somogyi, som är forskare vid Portsmouths universitet.

"En kort berättelse, snabba klipp och invecklade stimuli kan göra det svårt för att barn att förstå och bearbeta handlingen och informationen. Men om innehållet av det som visas passar barnets ålder kan det ha en positiv effekt, speciellt om det uppmanar till interaktion", fortsätter hon.

Viktigt att kunna ställa frågor

Det är här de vuxna kommer in bilden. Studier har visat att om barn tittar på tv med en förälder eller någon annan vuxen bredvid sig, får de mer utbyte av det som visas genom att ha chansen att fråga om det de inte förstår. Att titta på tv med sitt barn är inte bara en fördel, eftersom det hjälper dem att förstå vad de ser. Det ökar även deras utbyte av pedagogiska barnprogram. Samtidigt hjälper det till att utveckla barnets förmåga att samtala och ha en social dialog.

Får inte användas som "barnvakt"

Enligt dr. Bahia Guellaï vid Université Paris Nanterre handlar det i hög grad om att se den nya tekniken på rätt sätt. Det viktigaste i allt detta är att föräldrar och andra som ansvarar för barn uppfattar tv och smartmobiler som potentiella redskap för att komplettera – inte ersätta – vissa sociala interaktioner med barnen.

"Jag tror att den största utmaningen för kommande generationer är att få vuxna och ungdomar att vara uppmärksamma på riskerna med ogenomtänkt användande av skärmen. Det är viktigt att förebygga situationer då skärmtiden används som "barnvakt", vilket vi har att många exempel på i samband med nedstängningar av samhällen under pandemier", förklarar hon och tillägger: Jag ser optimistiskt på möjligheten att hitta ett slags balans mellan den snabba produktionen av ny teknik och bevarandet av det vackra i mänskliga relationer."