Forskare överraskade: Så mycket har den genomsnittliga penislängden vuxit

Under de senaste 29 åren har genomsnittslängden på en erigerad penis ökat markant, enligt forskare bakom nu studie.

Bananer på rad

Forskarna som har gjort studien anser att vi bör registrera befolkningens penislängder mer systematiskt – som vi gör med vikt och längd på många platser.

© Shutterstock

På relativt kort tid har den genomsnittliga längden på en erigerad penis tydligen ökat med upp till 24 procent.

Det är åtminstone slutsatsen i en stor metaanalys, i vilken forskare vid bland annat Stanforduniversitetet och universitetet Vita-Salute San Raffaele i Italien har gått igenom mätningar av 55 761 män från olika delar av världen.

Och även om slutsatsen kanske kan tyckas vara harmlös, så kallar forskarna själva resultaten "oroväckande". Studien har publicerats i The World Journal of Men's Health.

Metaanalysen bygger på en genomgång av alla tidigare genomförda vetenskapliga artiklar inom området och omfattar data från åren mellan 1942 och 2021, förutom alla studier som byggde på självrapporterade mätningar, som uteslöts.

Under de åtta årtionden som studien tänker kunde forskarna varken se någon ökning eller minskning av penislängden i slakt eller utsträckt tillstånd. Däremot kunde de alltså se en markant ökning på den erigerade längden, från 12,3 centimeter i genomsnitt till 15,2 centimeter.

Det innebär en ökning på 24 procent som tydligen har skett under de senaste 29 åren, vilket forskarna beskriver som en drastisk utveckling på relativt kort tid.

Kom fram till motsatsen

Forskarnas motivering för att studera penislängder i olika världsdelar var att de hade sett flera förändringar i mäns så kallade reproduktiva hälsa under de senaste tio åren – exempelvis gällande spermiekvalitet.

När slutar penisen att växa?

Därför ville de ta reda på huruvida samma faktorer också hade påverkat penislängden.

"Med tanke på de trender vi hade sett i andra mått för mäns reproduktiva hälsa, så trodde vi att en minskning av penislängd kunde ha ägt rum till följd av samma miljöexponeringar", förklarar Michael Eisenberg, professor i urologi vid Stanforduniversitetet i ett pressmeddelande.

Erektion - svulmelegemer
© Shutterstock

Är penis en muskel?

Men så låg det alltså inte till. Stanfordprofessorn menar ändå att förklaringen till den drastiska utvecklingen kan vara oroväckande.

"Det kan finnas ett flertal faktorer som spelar in, som exempelvis kemisk exponering i form av bekämpningsmedel eller hygienprodukter som interagerar med våra hormonsystem. De hormonrubbande kemiska ämnena – och de är många – finns i vår miljö och i vår kost", förklarar han.

Gruppen som har gjort analysen skriver själva att andra faktorer, som exempelvis mätteknik, temperatur och deltagarnas grad av upphetsning, kan påverka resultaten. Ändå tror de att analysen bör leda till ytterligare systematiska mätningar, eftersom det potentiellt kan vara en tidig indikator på förändringar i människans utveckling.

"Att vi ser så snabba förändringar betyder att det händer drastiska förändringar med våra kroppar. Vi bör försöka bekräfta dessa resultat och om det görs bör vi hitta och fastslå orsaken till förändringarna", avslutar professor Michael Eisenberg.