Shutterstock
Övervikt

Forskare har upptäckt ny möjlig orsak till övervikt

En speciell mekanism ser ut att bromsa fettförbränningen och öka risken för typ 2-diabetes.

Antalet överviktiga i hela världen har tredubblats sedan 1975 och om vi inte gör något åt det kommer hälften av jordens befolkning att vara överviktiga år 2035.

Varningarna kommer bland annat från World Obesity Federation och forskare från hela världen, som är oroade av den eskalerande fetmaepidemin som drar fram genom stora delar av världen.

Därför kämpar de också för att förstå mekanismerna bakom det extremt komplicerade tillståndet. Nu har forskare från bland annat Nottingham Trent University, visat att fragment av bakterier i tarmen kanske kan bidra till att skapa alla extrakilon.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften BMC Medicine.

Forskarna fokuserade på ett antal giftiga ämnen, kallade endotoxiner, som finns inuti tarmbakteriernas cellväggar och frisätts när de brister eller löses upp.

I en frisk tarm är avfallsämnena en naturlig och fredlig del av bakteriernas livscykel och vårt matsmältningssystem. Däremot kan de orsaka problem om tarmbarriären blir bräcklig och otät och ämnena kan ta sig ut i blodomloppet.

Tidigare studier har visat att tarmarna hos överviktiga personer kan vara mindre motståndskraftiga och i den nya studien tittade forskarna direkt på endotoxinernas betydelse för kroppens fettceller.

Då upptäckte de att ämnena såg ut att skada fettcellerna och deras förmåga att omvandlas till nyttigare bruna fettceller, som förbränner energi.

Det tyder på att fettcellerna ansamlas och att endotoxinerna kan leda till viktökning och dessutom öka risken för ämnesomsättningssjukdomar, som exempelvis typ 2-diabetes.

I studien tittade forskarna på 156 personer, varav 63 klassificerades som överviktiga och 26 hade genomgått fetmakirurgi.

Mindre brunt fett

Deltagarna lämnade både blod- och fett prover. Och proverna avslöjade bland annat att vita fettceller från överviktiga personer var mindre benägna att omvandlas till hälsosammare bruna fettceller – jämfört med fettceller från normalviktiga deltagare.

En gen avgör hur många bruna och vita fettceller möss har och därmed hur smala de blir. Till vänster i bilden ser du de bruna fettcellerna och till höger de vita fettcellerna.

© Shutterstock

Forskarna tror att skillnaden kan bero på just högre nivåer av endotoxiner i blodet hos deltagare med övervikt.

De kom också fram till att fetmakirurgiska ingrepp såg ut att reducera mängden endotoxin i blodet och därmed förbättra fettcellernas hälsa.

"När vi går upp i vikt ser det ut som om våra fettdepåer inte klarar att begränsa den skada ämnena från tarmbakterierna kan åsamka fettcellerna", förklarar forskningsledaren och professorn Mark Christian i ett pressmeddelande.

"Vår studie framhäver betydelsen av tarmen och fettet som kritiska inbördes förbundna organ, som påverkar vår metaboliska hälsa", säger professorn.