Forskare har upptäckt ett möjligt samband mellan mobilsamtal och förhöjt blodtryck

De har följt flera hundratusen personer under flera år och kanske hittat ett möjligt samband mellan antalet minuter vi talar i mobiltelefon och förhöjt blodtryck.

Hjärtproblem
© Shutterstock

Omkring 1,3 miljarder människor i hela världen lider av förhöjt blodtryck – och nästan hälften av dem vet inte om det själva.

Samtidigt är förhöjt blodtryck en av de största orsakerna till hjärt-kärlsjukdomar och för tidig död världen över.

Därför försöker forskare och läkare i hela världen att hitta orsakerna till det som ofta kallas den tysta mördaren.

Och nu har en grupp kinesiska forskare hittat ett möjligt samband mellan antalet minuter vi talar i mobiltelefon och risken för högt tryck i kroppen pulsådror.

Studien har publicerats i European Heart Journal som är en del av European Society of Cardiology.

Forskarna använder data från en stor biomedicinsk databas kallad UK Biobank och följde 212 046 vuxna personer mellan 37 och 73 år under en tolvsårsperiod.

Informationen om deltagarnas användande av mobiltelefon till både ingående och utgående samtal samlades in genom ett självrapporterat frågeformulär, i vilket forskarna också fick inblick i försöksdeltagarnas användande av högtalare och trådlösa enheter per år och vecka.

Personer som talade i mobiltelefon minst en gång i veckan, kategoriserades som mobilanvändare.

Antalet minuter är avgörande

Ingen av deltagarna hade förhöjt blodtryck vid studiens början. Däremot hade 13 984 av dem, det vill säga sju procent, fått det efter tolv år.

Resultaten visade att mobilanvändarna såg ut att löpa sju procents högre risk att drabbas av förhöjt blodtryck jämfört med dem, som inte talade i mobiltelefon. Och siffrorna avslöjade ett uppseendeväckande samband.

De deltagare som talade i mobiltelefon i 30 minuter eller mer i veckan, såg nämligen ut att löpa tolv procents högre risk att drabbas av förhöjt blodtryck jämfört med deltagare som ägnade mindre än 30 minuter i veckan åt att prata i telefon.

Resultaten var desamma för män och kvinnor.

"Det är antalet minuter människor tillbringar med att tala i en mobiltelefon som har följder för hjärthälsan, och fler minuter innebär större risk", förklarar professorn och forskningsledaren Xianhui Qin vid Southern Medical University i ett pressmeddelande.

Han understryker att det behövs fler studier för att bekräfta sambandet, men att det inte såg ut att finnas något samband mellan användandet av exempelvis trådlösa enheter och förhöjt blodtryck.

Ändå ger forskarna redan nu en rekommendation.

"Våra resultat tyder på att telefonsamtal eventuellt inte påverkar risken att utveckla förhöjt blodtryck, så länge man håller pratandet under en halvtimme", berättar professorn.

"Det krävs mer forskning för att återskapa resultaten, men tills dess gör man klokt i att hålla telefonsamtalen till ett minimum för att ta hand om sin hjärthälsa", säger forskaren i pressmeddelandet.