Shutterstock
kram, studie, gott

Forskare har hittat receptet på den perfekta kramen

Studier visar att särskilt en sak är avgörande.

En bra kram pågår mellan fem och tio sekunder och män gillar bäst den så kallade korskramen. Detta visar en ny studie.

De senaste åren har bjudit på färre kramar än vanligt och kanske känns det lite ovant att omfamna sina nära och kära.

Lyckligtvis bestämde sig forskare vid University of London för att avslöja hemligheten bakom den perfekta kramen som ger båda parter största möjliga njutning.

Studien bygger på två olika experiment som båda tyder på samma sak: Det avgörande för den perfekta kramen är att den varar tillräckligt länge.

Ett experiment genomfördes inomhus i ett laboratorium där 48 frivilliga kvinnor i åldrarna 18 till 43 ombads att omfamna en av de kvinnliga forskarna.

Alla frivilliga hade ögonbindel, varefter forskaren gav dem en av två typer av kramar: En korskram, där ena armen går över den andras axel medan den andra armen går under den andre partens axel, eller en hals-midjan-kram, där den ena parten kramar om midjan samtidigt som den andra kramar om halsen.

I det andra experimentet gick forskarna runt på universitetet och bad slumpmässiga par av vänner eller flickvänner att krama varandra. Paren var både av samma och av olika kön.

kram, studie, forskning

Vänster: Korskram. Höger: Hals-midja-kram.

© Acta Psychologica

Båda experimenten visar att den primära faktorn som påverkar kvaliteten på en bra kram är hur lång tid den varar: Den perfekta kramen pågår mellan fem och tio sekunder.

Volontärerna gillade i allmänhet inte korta kramar; kramar som varade bara en sekund var de värsta.

Huruvida kramen var en korskram eller en hals-midjakram hade en blygsam inverkan på kvaliteten på den. Män som kramade andra män föredrog dock i första hand korskramen.

Forskarna understryker att studien genomfördes i Storbritannien. Hur en kram upplevs är sannolikt avhängigt av kultur och omständigheter.