Shutterstock
Solens strålar hjälper dig att bilda D-vitamin

Forskare: Dessa personer kan ha svårare att ta upp D-vitamin

Genom att undersöka blodprover från mer än 16 000 personer har forskare upptäckt att en viss faktor kan bromsa effekten av D-vitamintillskott.

Det aktiverar fronttrupperna i ditt immunförsvar, reglerar halten av kalcium i ditt blod samt håller ditt skelett och dina tänder vid god hälsa.

D-vitamin är en lite anonym molekyl, som spelar en enormt stor roll för flera vitala funktioner i din kropp och därför kan bristen på det fettlösliga vitaminet också få stora konsekvenser för din hälsa.

Nu visar en studie från det näst största universitetssjukhuset på Harvard Medical School att ett speciellt tillstånd kan göra det svårare att ta upp den viktiga molekylen.

Största studien av sitt slag

Studien har publicerats av forskare från Brigham and Women’s Hospital, som återbesökte siffrorna från en av de största och mest långvariga studier som någonsin har gjorts om D-vitamin: Den så kallade VITAL-studien från USA.

I studien övervakade forskare 26 000 amerikanska män och kvinnor i 50-årsåldern, som fick i uppgift att inta ett dagligt tillskott av D-vitamin under en femårsperiod för att undersöka om tillskottet kunde reducera risken att utveckla exempelvis cancer, hjärtsjukdomar eller blodproppar. Ingen av deltagarna hade cancer eller hjärtsjukdomar innan försöket inleddes.

Gick på jakt i blodprover

De ursprungliga siffrorna avslöjade att det såg ut att finnas olika hälsoeffekter av att inta D-vitamin, men bara för personer med ett BMI på under 25 – det vill säga personer som inte var överviktiga.

Därför beslöt forskarna från Brigham and Women's Hospital sig för att titta närmare på en speciell undergrupp med 16 000 deltagare, som lämnade in blodprover före försökets början och två år in i försöket.

I blodproverna sökte de både efter den totala D-vitaminnivån i blodet, men dessutom efter små så kallade biomarkörer som skvallrar om upptaget av vitaminet, exempelvis mängden kalcium och det så kallade bisköldkörtelhormonet.

Vad är D-vitamin?

Forskare: "Slående skillnad"

Då upptäckte de att tillskott av D-vitamin såg ut att öka mängden av de biomarkörer som hänger ihop med upptaget av D-vitamin – oavsett vikt. Däremot såg upptaget ut att vara mycket lägre hos deltagare med ett högt BMI.

"Vi observerade slående skillnader efter två år, vilket tyder på att personer med högt BMI har en långsammare respons på D-vitamintillskott", förklarar Deirdre Tobias, som är assisterande professor vid Harvard School of Public Health och en av forskarna bakom studien i ett pressmeddelande.

Dessa livsmedel innehåller D-vitamin:

Kan förklara livsviktig skillnad

Resultaten avslöjar att det kan finnas många fler nyanser än vi hittills har trott i historien om det viktiga lilla vitaminet. Det förklarar Joann E. Manson, som också är en forskare som har arbetat med studien.

"Den här studien kastar ljus över varför vi ser 30-40 procents reduktion i cancerdödsfall, autoimmuna sjukdomar med mera hos personer med lågt BMI som tar tillskott av D-vitamin, men färre fördelar hos dem som har ett högt BMI", berättar forskaren, som också förklarar att vi därmed kanske också måste dra fördel av en mer skräddarsydd, personlig dosering av D-vitamin i framtiden.

Forskarna säger ingenting om hur stor doseringen av D-vitamin till överviktiga bör vara.