Shutterstock
Kvinna

Forskare: 7 enkla råd kan kanske förebygga demens

Ett antal enkla faktorer ser ut att kunna minimera risken att utveckla demens senare i livet, säger forskare bakom studie.

Glömska, koncentrationssvårigheter, känsloutbrott och förvirring. Demens är ett allvarligt tillstånd som försvagar mentala färdigheter och så småningom kan göra det svårt att klara sig på egen hand.

Därför arbetar forskare med att ta reda på hur vi bäst förhindrar att sjukdomen gör sitt intåg i hjärnan och drabbar upp emot tio miljoner nya människor varje år. Nu har forskare vid Brigham and Women’s Hospital i Boston, Massachusetts, lagt fram resultat av en studie efter att de har följt tusentals kvinnor under två årtionden.

I studien presenterar de sju konkreta råd som kan minska risken att utveckla den allvarliga sjukdomen på ålderns höst.

"Vi vet att demens kan börja i hjärnan flera årtionden innan diagnosen ställs. Därför är det viktigt att vi lär oss mer om hur dina vanor under medelåldern kan få betydelse för risken att utveckla demens senare", förklarar Pamela Rist vid Brigham and Women’s Hospital in Boston, Massachusetts, i en pressmeddelande.

Själva studien presenteras först under det årliga mötet för American Academy of Neurology's i april månad 2023.

Men redan nu lägger forskarna fram flera av resultaten, som grundas på inte mindre än 13 720 amerikanska kvinnor med en genomsnittsålder på 54 år, som har följts under två årtionden.

Här är sju enkla råd mot demens

Minimerade risken

Deltagarnas hälsojournaler avslöjade att 1 771 kvinnor, eller 13 procent av deltagarna, hade drabbats av demens 20 år efter studiens början.

För var och en av de sju hälsofaktorerna fick deltagarna noll poäng för "dåligt" eller "medel" och ett poäng för "idealisk" hälsa. Varje deltagare kunde alltså få ett totalt värde på sju poäng.

Det genomsnittliga betyget blev 4,3 poäng vid studiens början och 4,2 poäng ett årtionde senare.

När forskarna granskade värdena upptäckte de att för varje extra poäng deltagarna fick minskade risken att utveckla demens med sex procent – även efter att forskarna justerade resultaten efter faktorer som ålder och utbildningsnivå.

En av begränsningarna i studien är att forskarna inte kunde dra några slutsatser kring hur de enskilda faktorerna, som exempelvis rökning, påverkade demensrisken senare i livet.

Dessutom har studien ännu inte fackgranskats, vilket ingår i kvalitetssäkring av vetenskapliga publikationer.

Ändå anser forskarna själva att det är viktigt att vidareförmedla resultaten.

"Det kan vara en hjälp att veta att de genom att exempelvis träna en halvtimme om dagen, eller håller sitt blodtryck under kontroll, kan reducera risken att drabbas av demens," avslutar Pamela Rist från Brigham and Women’s Hospital.