Shutterstock

Föds det fler pojkar än flickor?

Normalt föds det i genomsitt cirka 106 pojkar på 100 flickor. Siffran är dock inte stabil utan kan påverkas av flera olika förhållanden, såsom hormoner, föroreningar och enligt vissa forskare även samlagsfrekvens. Den sista hypotesen stöder sig på den lilla övervikten av pojkar som föds, när par är sexuellt mycket aktiva, som nygifta eller soldater hemma på permission. En hög nivå av det manliga könshormonet testosteron och det kvinnliga hormonet östrogen ger av allt att döma goda chanser att få en pojke.

Män som arbetar i serviceyrken, som servitörer eller chaufförer, har en tendens att producera mindre testosteron än män i chefspositioner, vilket kan ha ett inflytande på deras barns kön. Chefer får lite fler pojkar än män i serviceyrkena. Samma tendens kan spåras hos kvinnor i ledande ställning, som också producerar mer av både det manliga och det kvinnliga könshormonet. Tidpunkten för befruktningen har också betydelse för könet. En undersökning har visat att 65 procent av de barn som tillkommer två dagar efter ägglossningen är pojkar. Det beror på en låg nivå av gonadotropinhormoner vid denna tidpunkt.

Läs också vår artikel ‘Hur många kön finns det?