Fet mat under graviditeten ger nervösa barn

Barns hjärnor utvecklas annorlunda om deras mödrar har levt på en fet diet under graviditeten. De drabbas lättare av ångest och depression senare i livet.

Kosten är viktig när du är gravid.

© Shutterstock

Barn med överviktiga mödrar löper ökad risk att drabbas av en rad olika psykiska problem senare i livet, visar observationsstudier.

Nu visar den första biologiska studien med apor att det sannolikt är mammans matvanor under graviditeten som har betydelse för barnets neurala utveckling.

Forskarna delade upp 65 gravida makaker i två grupper, som fick leva på normal kost respektive mycket fet kost för apor.

De gravida aporna fick 135 ungar som forskarna därefter undersökte för att hitta ångestliknande beteende och stressmarkörer i blod och päls.

När ungarna var tretton månader gamla undersökte forskarna deras hjärnor för att jämföra deras fysiska utveckling.

Hjärnan utvecklas annorlunda

Det fanns tydliga tecken på att apor vars mödrar hade levt på en fet kost under graviditeten hade ett mer nervöst beteende än kontrollgruppen.

Deras hjärnor var sämre på att reglera serotonin – en signalsubstans som är känd för att ha betydelse för ångest och depression.

Även om apungarna fick en normal icke-fet kost när de började äta själva, verkade det inte förändra den "hjärnprogrammering" som hade utvecklats under fosterstadiet.

Forskarna drar därför slutsatsen att kosten under graviditeten är en viktig faktor för psykologiskt välbefinnande senare i livet.

Gravida ska äta fett ändå

Att undvika en fet kost betyder inte att gravida helt ska avhålla sig från fett.

Flera studiervisar att vissa fettämnen, speciellt omega 3, är viktiga för fosters utveckling. Som gravid är det fortfarande bäst att följa de officiella kostråden.