Shutterstock
Sovande kvinna

Fem myter om sömn – vad är sant och vad är falskt?

Eftersom vi sover en tredjedel av livet är det rimligt att intressera sig för sömnen. Men vad är egentligen syftet med sömnen, hur viktig är den och hur får du ut mest av den? Myter och goda råd om sömn finns det gott om. Här har vi valt ut fem populära påståenden och låtit vetenskapen säga sitt.

1. Man sover för att hjärnan ska få vila.

Sömn, ögonmask
© Shutterstock

Argument för:

Under de faser av sömnen då du inte drömmer är hjärnans totala energiförbrukning elva procent lägre än i vaket tillstånd. Framför allt syncentrum slappnar av, eftersom det inte tar emot några sinnesintryck utifrån, men även andra sinnescentrum uppvisar minskad aktivitet. Det samma gäller pannloberna, som står för tänkande och beslutsfattande.

Argument mot:

När du drömmer skapar syncentrum inre bilder och använder lika mycket energi som på dagen. Under hela sömnen arbetar andra delar av hjärnan för högvarv, till exempel talamus och hippocampus, som upprätthåller sömnen respektive minnet.

Slutsats:

FALSKT. Aktiviteten i hjärnans olika delar varierar, men sammantaget vilar hjärnan inte, oavsett om du sover eller är vaken.

2. Förlorad sömn kan tas igen.

Post-it-lappar med ögon
© Shutterstock

Argument för:

Om du sover mindre än du behöver under en enda natt kan du absolut ta igen förlorad sömn. För att kompensera för en timmes utebliven sömn behöver du sova två extra timmar. Det timslånga underskottet får dock blodsockret och hormonerna ur balans, vilket tar fyra dagar att återställa.

Argument mot:

Du kan visserligen ta igen enstaka timmar av förlorad sömn, men det är problematiskt att förlora sömn flera dagar i sträck, för då blir sömnbristen så stor att den är svår att ta igen. I värsta fall kan det påverka hälsan negativt, eftersom både nervcellerna och kroppens celler behöver sömn.

Slutsats:

SANT. Det går att ta igen förlorad sömn, så länge sömnbristen inte ansamlas under en längre period.

3. Att använda väckarklocka ger dålig sömn.

Väckarklocka
© Shutterstock

Argument för:

Du känner dig som mest utvilad om du vaknar under den lätta sömnen eller drömsömnen, som ligger först respektive sist i var och en av nattens 90 minuter långa sömncykler. Om du ställer en väckarklocka riskerar du att den ringer mitt under djupsömnen och då känner du dig ofta ur slag i flera timmar efteråt.

Argument mot:

Djupsömnen, som är jobbigast att bli väckt ur, upptar mest tid under nattens första sömncykler, medan den lätta sömnen och drömsömnen dominerar framåt morgonen. Efter en lång och god nattsömn ringer väckarklockan därför troligen vid en tidpunkt då du faktiskt är redo att vakna.

Slutsats:

SANT. Väckarklockan ger dig en känsla av att ha sovit dåligt om den ringer vid en olycklig tidpunkt i sömncykeln.

4. Man kan dö av sömnbrist.

Dö av sömnbrist
© Shutterstock

Argument för:

Sömnbrist stör många nödvändiga biologiska processer, som att rensa hjärnan från slaggprodukter och underhålla immunförsvaret, så i princip skulle du dö om du inte fick någon sömn alls.

Argument mot:

Djurförsök med exempelvis råttor har visat att trots att djuren konsekvent väcks så fort de somnar är det omöjligt att hålla sömnen helt borta. Djuren sover nämligen ändå under korta perioder, som med tiden blir så frekventa att de i själva verket sover minst tio procent av tiden.

Slutsats:

SANT OCH FALSKT. Det är livsviktigt att sova, men i praktiken går det inte att dö av sömnbrist. Långa perioder av sömnbrist kan dock skada hälsan så mycket att du dör av dess konsekvenser.

5. Mindre sömn är en vanesak.

Kvinna som sträcker på sig
© Shutterstock

Argument för:

Trots att du både tänker och minns sämre om du sover för lite märker du det inte nödvändigtvis på kort sikt. Hjärnan kan nämligen kompensera för sömnbristen genom att lösa dagens uppgifter på andra, enklare sätt och så att säga hoppa över där staketet är som lägst.

Argument mot:

Flera studier visar att sju–åtta timmars sömn är optimalt för en god fysisk och psykisk hälsa. Rätt mängd sömn skyddar mot bland annat depression, fetma och hjärt-kärlsjukdom. För lite eller för mycket sömn ökar risken att bli sjuk. Faktum är att det är farligast att sova för mycket.

Slutsats:

FALSKT. Sömnbrist får kroppens biologiska funktioner ur balans. Det kan du inte bara vänja dig vid.

Primitiva djur ska lösa sömnens mysterium

Sömnens mysterium, manet
© Shutterstock

För bara några år sedan trodde forskarna att syftet med sömnen är att underhålla hjärnan. Sedan dess har ett antal studier visat att även primitiva varelser som maneter och nässeldjur sover. Det tyder på att sömnen utvecklades före hjärnan. Följ forskarnas sökande efter sömnens ursprung här.