Fallskärmen för dåliga affärsbeslut - rekonstruktion

© Unsplash.com

Mängden av dåliga affärsbeslut i Sverige går delvis att mäta i konkurser. I juni 2023 gick 891 företag i konkurs, vilket är en ökning av 43 procent jämfört med samma månad 2022. Totalt gick 6 481 företag i konkurs under 2022, en högsta nivå på 10 år.

Självklart kan inte varje konkurs tillskrivas dåliga affärsbeslut, såvida man inte känner till andra alternativ. Innan du kastar in handduken bör du lära dig allt du kan om företagsrekonstruktion. Det kan bli fallskärmen som håller ditt bolag vid liv.

Försäkring mot dåliga idéer

Om en majoritet av idéer vore lönsamma så hade vi haft betydligt fler miljonärer i Sverige. Sanningen är att betydligt färre företag lyckas jämfört med de som blomstrar. Börjar bokföringen peka mot rött är det kanske dags att du gör en rekonstruktion av företaget för att hamna på fötterna igen.

En företagsrekonstruktion är en bättre lösning i de flesta fallen jämfört med att gå i konkurs. Under en rekonstruktion stannar tillgångarna, med vissa begränsningar, hos näringsidkaren och inte hos konkursförvaltaren.

Syftet med en rekonstruktion är att hjälpa företaget med att få ordning på svårigheter med betalningar och återfå lönsamhet. Anställda på företaget får också ett betydligt bättre skydd eftersom de inte automatiskt blir uppsagda, vilket är fallet vid en konkurs.

Det börjar hos tingsrätten

En rekonstruktion är något man måste ansöka om och det gör man hos tingsrätten. Ansökan kan komma från den som driver företaget eller från någon som företaget är skylldig pengar. Om näringsidkaren är den som söker så prövas ärendet omedelbart och beviljas ofta redan samma dag. Om en borgenär gör ansökan tar det längre för domstolen att besluta.

När rekonstruktionen beviljas utses en rekonstruktör, normalt ett utomstående bolag med experter på skuldsanering och affärsverksamhet, som får i uppdrag att gå igenom all bokföring och hitta lösningar på problemen hos företaget.

En rekonstruktion kan ta så lite som tre månader men om det behövs kan den förlängas med tre månader i stöten upp till ett år. Det går också att tänka på en rekonstruktion som ett bra tillfälle att lära sig från experter, lite som en konsultering, samt en chans att börja om med bättre förutsättningar än innan.

En omstart kan betyda att affärsverksamheten går i en ny riktning men det är inte nödvändigtvis dåligt. Gick det inte rätt från början så är det bättre att tänka om med färska idéer som förhoppningsvis leder till ny lönsamhet.

Ansvarig utgivare: TribuSoft.se