Ett kännetecken leder ofta till att parförhållandet havererar

Symtomen har stora konsekvenser för en själv, men även för den partner som ingår i förhållandet.

Folk blir mindre nöjda med sina äktenskap om deras partner har en viss benägenhet, visar en studie från Singapore.

© Shutterstock

De flesta har nog – medvetet eller omedvetet – en mental lista över egenskaper och karaktärsdrag som är viktiga hos en partner.

Med pluslistan följer även en minuslista med drag man klassificerar som irriterande eller näst intill olidliga hos en partner.

I det sammanhanget är det viktigt att tillägga ett mycket specifikt drag, visar en studie genomförd av forskare från Singapore och USA som har publicerats i Journal of Personality.

Forskarna har nämligen också kommit underfund med att ett förhållande ofta går i stöpet om den ena parten lider av så kallad anhedoni.

Begreppet är kanske inte så bekant, men de flesta har nog träffat på någon som uppfyller kriterierna.

Kvinna sedd genom frostat glas
© Shutterstock

Anhedoni och depression

Social anhedoni definieras av att man inte känner någon glädje i att umgås med andra. Med andra ord har man ett begränsat intresse för social kontakt och uppvisat vanligtvis likgiltighet gentemot andra människor.

Forskarna ville med egna ord ta reda på hur tillståndet påverkar parförhållandet – tidigare forskning har nämligen först och främst belyst konsekvenserna av social anhedoni för den individ som uppvisade symtomen.

Båda parter var mindre tillfredsställda

Forskarnas studie omfattade 100 nygifta personer, heterosexuella par i Singapore och genomfördes mellan 2011 och 2013.

Forskarna samlade in data vid tre olika tillfällen under loppet av tolv månader och de använde sig av frågeformulär som samtliga par fyllde i för att göra det möjligt att utvärdera nivån av anhedoni, frekvensen av konflikter i förhållandet samt deras allmänna känsla av tillfredsställelse i äktenskapet.

Med utgångspunkt i svaren kunde forskarna se att personer med högre nivå av social anhedoni – det vill säga mindre intresse för sociala interaktioner – var mindre tillfredsställda med sina äktenskap än andra. Samma mönster observerades även hos deras respektive, enligt forskarna.

En förklaring till makarnas låga grad av tillfredsställelse kan enligt forskarna vara att personer med social anhedoni vanligtvis är mindre engagerade konflikter och kan ha svårt att kommunicera sina känslor.

Forskarna tar upp fler förbehåll i sin studie. Viktigast är att nämna risken för bias, eftersom deras data har samlats in med hjälp av självrapportering. Dessutom är kontrollgruppen relativt liten och det ingår enbart heterosexuella par i studien.