Shutterstock

En viss aktivitet ökar din livslängd

Kinesiska forskare har visat att personer som berikar sin vardag med en särskild aktivitet vanligen lever betydligt längre.

Det är svindlande många saker vi kan göra för att förlänga vår tid på den här planeten. Bara för att nämna några exempel kan vi se till att motionera, äta hälsosam mat, hålla igen med de våta varorna och undvika rökning.

Läkarvetenskapen har också flyttat sina gränser. I dag överlever människor sjukdomar som tidigare lade människor i graven långt innan de var redo att ta farväl.

Forskarna är själva förvånade

En alldeles speciell och mycket viktig detalj har dock visat sig ha större betydelse för vår livslängd än man skulle tro.

Kinesiska forskare har tittat närmare på denna faktor och de är själva förvånade över hur stor roll den spelar för människors livslängd.

Vi behöver vara socialt aktiva

Studien, som utfördes på över 28 000 personer och publicerades i tidskriften Journal of Epidemiology & Community Health, visar att våra kontakter med andra människor har stor betydelse.

Forskarna bakom studien observerade specifikt att det finns ett samband mellan hur socialt aktiva vi är och hur länge vi lever.

Det finns redan studier som visar på kopplingar mellan social aktivitet och en bättre och friskare ålderdom, men i den kinesiska studien har forskarna tittat direkt på sambandet mellan allmän överlevnad och hur ofta personer umgås med andra människor.

Över 28 000 deltagare

Forskarna analyserade data från totalt 28 563 vuxna i enkätundersökningen som kallas Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey, en pågående, prospektiv och representativ studie av hemmaboende kinesiska äldre med en genomsnittlig ålder av 89 år.

Deltagarna delades in i fem grupper utifrån hur ofta de var socialt aktiva: nästan dagligen, minst en gång i veckan, minst en gång i månaden, sällan eller aldrig.

Forskarna tittade även på kön, utbildning, civilstånd, hushållets inkomst, intag av frukt och grönsaker samt livsstil och hälsa, eftersom även dessa faktorer spelar in.

Levde markant längre

Samtliga försöksdeltagare följdes i genomsnitt i fem år (eller tills de avled), och jämförelsen mellan graden av social aktivitet och dödens inträde visade tankeväckande skillnader.

Forskarna kunde tydligt se att sociala kontakter bidrog till längre överlevnad bland de äldre. Av dem som sällan var socialt aktiva sköts dödligheten ändå upp med 42 procent under en observationsperiod av fem år. Bland dem som var socialt aktiva en gång i månaden sköts döden upp med 48 procent. Störst skillnad uppmättes bland dem som hade sociala kontakter med andra människor minst en gång i veckan.

Daglig social kontakt är bäst

Forskarna observerade även att när de tittade på den förlängda livslängden hos studiens äldsta deltagare under de första fem åren, så spelade ökad social aktivitet särskilt stor roll. Därför menar forskarna att man bör göra så mycket som möjligt för att uppmana gamla människor att vara så socialt aktiva det bara går.

Även om kopplingen mellan social aktivitet och allmän överlevnad minskar när övriga faktorer tas med i beräkningen, så finns det fortfarande ett signifikant samband. Därför drar forskarna slutsatsen att social aktivitet i sig kan användas för att förutsäga äldre personers överlevnad.