Shutterstock
Aktier

En överraskande metod kan förutsäga börsens avkastning

En ny studie pekar på att man kan förutsäga utvecklingen på aktiemarknaden genom att titta på en särskild indikator.

Investerare runt om i världen ska kanske vända blicken mot en helt ny marknad för att bättre kunna förutse utvecklingen på aktiemarknaden.

Det visar resultaten av en ny studie som är publicerad i tidskriften Financial Management.

Där har forskare undersökt sambandet mellan den dagliga försäljningen av biobiljetter i USA och avkastningen på börsen. Studien baseras på data från 1997 till 2019.

Resultaten visar att en bra dag vid biobiljettdiskarna är en indikator på en kommande återhämtning på börsen. Och till och med en exakt sådan i sitt slag.

Biobiljetter ger mer uppdaterad information

Traditionellt används kvartalsvisa och månatliga konsumtionsdata för att förutsäga utvecklingen på aktiemarknaden.

Men genom att fokusera på biobiljettintäkter – en indikator som tar pulsen på konsumtionen mer frekvent – kan man få mer aktuell kunskap om den förestående utvecklingen på börsen, visar studien.

"Vår forskning dokumenterar att dagliga konsumtionssiffror ger ny, mer aktuell och relevant information för aktiemarknaderna." Seda Oz, professor vid institutionen för redovisning och ekonomi vid University of Waterloo.

"Vår forskning dokumenterar att dagliga konsumtionssiffror ger ny, mer aktuell och relevant information för aktiemarknaderna", förklarar medförfattaren bakom studien, Seda Oz, som är professor vid institutionen för redovisning och ekonomi vid University of Waterloo.

Resultaten visar att intäkterna från biljettförsäljningen skapar en uppgång i aktiekurserna i minst upp till fem dagar. Enligt författarna bakom studien är det första gången som ett direkt samband har visats mellan aktuella konsumtionssiffror – i form av försäljning av biobiljetter – och effekten på börsen.