Shutterstock

Du har troligen en forntida romans att tacka för din näsas storlek

Forskare avslöjar hur dna från en utdöd art kan ha betydelse för den mänskliga näsans form och storlek.

Platta, långa, breda, böjda, stora och små.

Näsor finns i många storlekar och former och det är stor variation på deras utseende över alla delar av världen.

Tidigare forskning har visat att diversiteten bland annat beror på genetik och anpassning efter temperatur och luftfuktighet.

Nu avslöjar en grupp internationella forskare ännu en sannolik del av förklaringen till hur våra näsor ser ut, åtminstone för de av oss som springer runt med en stor variant.

Det framgår av deras resultat som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Communications Biology.

Både storleken och formen på våra näsor kan nämligen ha bestämts av gener som går så långt tillbaka i tiden som till neandertalarna.

Särskild gen väckte nyfikenhet

Forskarnas studie bygger på data från mer än 6 000 personer från Latinamerika av europeiskt, ursprungsamerikanskt och afrikanskt ursprung.

I studien jämförde forskarna deltagarnas genetiska information med fotografier av deras ansikten.

På så sätt kunde forskarna bestämma sambandet mellan deltagarnas ansiktsdrag och olika genetiska markörer.

En jämförelse av näsformen hos en neandertalare och en modern människa.

© Dr Macarena Fuentes-Guajardo

Dataunderlaget väckte forskarnas nyfikenhet kring en speciell gen.

Den aktuella genen ger oss en högre näsrygg och härstammar enligt forskarna från neandertalarna, som dog ut som art för omkring 40 000 år sedan.

Forskarna tror att genen har förts vidare efter att våra förfäder förmodligen var intime med neandertalarna, som därmed efterlämnade små bitar dna som fortfarande finns i vår genpool.

De tror också att genen kan ha gett oss en fördel, i takt med att människan vandrade ut ur Afrika och anpassades till ett kallare klimat.

"Eftersom våra näsor kan hjälpa oss att reglera temperaturen och fuktigheten i den luft vi andas in, kan näsor av olika former vara bättre lämpade för olika klimat, som våra förfäder levde i", säger försteförfattaren till studien Qing Li vid Fudan University i Kina till Technology Networks.

Studien följer tidigare resultat från samma forskargrupp, som 2021 visade att dna från denisovamänniskan har påverkat formen på våra läppar.