Drömmer man under full narkos?

Är narkos detsamma som normal sömn eller stängs de delar av hjärnan av där våra drömmar uppstår?

© Shutterstock

Narkos stänger av medvetandet och förmågan att känna smärta, men inte våra drömmar.

En del patienter upplever att de drömmer när de är under narkos. 10–36 procent berättar därför att de har drömt under full narkos. Tendensen är störst bland ungdomar, kvinnor och patienter som bedövas med drogen ketamin.

Men det betyder inte att narkos och sömn är samma sak.

Sömnen varierar inte under narkos

Forskare ser sömn och narkos som två olika tillstånd, även om de är högst jämförbara.

Båda är förknippade med medvetslöshet, orörlighet och avsaknad av reaktioner på stimulans från omgivningarna – och båda tillstånden kan leda till drömmar.

Finska forskare har skannat hjärnorna hos testpersoner som antingen var fullt vakna, bedövade eller sov, och hittade överraskande stora likheter i hjärnaktiviteten under de båda medvetslösa tillstånden.

Det finns dock ett antal fundamentala olikheter mellan sömn och bedövning.

Sömn är exempelvis uppbyggd av intervaller av olika tillstånd såsom REM-sömn och djupsömn – men denna variation äger inte rum under narkos.

Full bedövning stänger självklart också av alla smärtsignaler, vilket inte sker när vi bara sover. Då kan kramp i ett ben eller ett slag på axeln snabbt slita upp en person ur sömnen.