Shutterstock

Döende patienter visar anmärkningsvärd hjärnaktivitet

Amerikanska forskare har mätt vad som händer i hjärnan när vi står precis på gränsen till döden. De upptäckte både aktiviteter som är förknippade med drömmar och hallucinationer hos de döende.

De flesta av oss har hört historier om hur personer som är nära att dö har förunderliga upplevelser.

En del berättar om ett ljus i slutet av en tunnel, medan andra upplever livets stora ögonblick eller återser sina närstående som har gått bort.

Gemensamt för nära-döden-upplevelserna är att de genom alla tider har gjort forskarna konfunderade.

För hur förklarar man den biologiska paradox som utspelas när hjärnan fortsätter att fungera efter att hjärtat har slutat slå?

På senare år har en handfull studier försett oss med olika delar till ett svar och nu har en grupp amerikanska forskare kommit ytterligare ett steg närmare en förklaring.

De har registrerat en anmärkningsvärd hjärnaktivitet hos döende patienter, som de beskriver i en forskningsartikel i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences.

Aktivitet i visst område av hjärnan

Den ledande författaren bakom studien, Jimo Borjigin, lektor i neurologi vid Michigans universitet, har varit intresserad av fenomenet sedan första gången hon observerade aktivitet i hjärnan hos döende råttor för tio år sedan.

Då påvisade hon och en grupp kolleger så kallade gammavågor i råtthjärnorna. Det är den typ av hjärnvågor som har den högsta frekvensen, och som forskare vanligtvis uppmäter när försökspersoner i andra studier ombeds framkalla minnen.

Dessutom uppstår gammavågor i områden av hjärnan som är förknippade med minne, klara drömmar, hallucinationer och andra kognitiva funktioner.

I den senaste studien har forskarna lyckats påvisa liknande gammaaktivitet i hjärnan hos döende patienter med hjälp av EEG-sensorer, som används till att mäta elektrisk aktivitet i hjärnan.

© Mikkel Juul Jensen

Hjärnans signaler tvingar hjärtat att stanna

Totalt undersökte forskarna EEG-signalerna från ett litet stickprov på fyra patienter.

Hos två av dem kunde forskarna se en komplex gammaaktivitet utspela sig i en speciell zon i hjärnan, som är avgörande för vårt medvetande. Dessutom visade de båda patienterna också en ökning i hjärtfrekvens.

Forskarna understryker att det är omöjligt att säga exakt hur den ökade hjärnaktiviteten har upplevts av patienterna själva.

Men data antyder att de kan ha upplevt olika syn- och ljudupplevelser, som eventuellt kan hjälpa till att förklara vad som händer i hjärnan i gränslandet mellan liv och död.