Döende hjärtstoppspatienter upplever "nya dimensioner av verkligheten" på andra sidan livet

I en amerikansk studie har intensiv hjärnaktivitetet registrerats under den livräddande första hjälpen, vilket kan vara tecken på en drömmande nära-döden-upplevelse.

Var fjärde döende patient hade intensiv hjärnaktivitet under den livräddande första hjälpen. Flera av dem rapporterade om drömliknande upplevelser av bland annat fiskar, människoliknande varelser och trähus.

© Shutterstock

Vad händer när vi dör?

När hjärtat stannar och all elektrisk aktivitet i hjärnan upphör?

Denna fråga har människan ställt många gånger och det är svårt att ta reda på eftersom de döda sällan inte svarar oss.

Men nu har forskare vid NYU Langone Hospital i New York försett oss med några möjliga svar genom att övervaka hjärnan hos döende hjärtstoppspatienter som överlevde och jämföra mätningarna med patienternas personliga erinringar.

Hjärnan lever vidare

Forskarna studerade 567 patienter som fick livräddande första hjälpen under sjukhusvistelsen. Under den första hjälpen mätte de samtidigt hjärnaktiviteten hos den döende patienten med EEG – en teknik som registrerar hjärnaktivitet med elektroder.

Fyra av tio patienter som överlevde mindes någon nivå av medvetande under den liräddande insatsen som inte syntes i mätningarna. De kunde rapportera vad de hade upplevt med tydliga minnen av att ha upplevt döden.

I en undergrupp av dessa patienter hade nästan 40 procent en hjärnaktivitet som nästan återgick till normal nivå först en timme efter att deras hjärta hade slutat slå.

EEG-resultaten visade en febril aktivitet under den livräddande första hjälpen, med hjärnmönster som tyder på mental funktion. Patienterna upplevde toppar i gamma-, delta-, theta-, alfa- och betavågor, som vanligtvis uppstår när en person är vid medvetande och försöker tänka på eller komma ihåg något.

"Trots att läkare länge har trott att hjärnan tar permanent skada cirka tio minuter efter att hjärtat slutar förse den med syre, visade vårt arbete att hjärnan kan visa tecken på elektrisk återhämtning långt efter att första hjälpen har pågått", säger huvudförfattaren av studien Sam Parnia, som är direktör för forskning i återupplivning vid NYU Langone.

Resultaten tyder på att människans medvetenhet inte upphör vid dödstidpunkten.

De döende patienternas upplevelser

Enligt forskarna är förklaringen att en döende hjärna avlägsnar ett antal bromssystem som begränsar oss kognitivt medan vi lever.

Dessa processer, som går under samlingsnamnet disinhibition, kan ge tillgång till "nya dimensioner av verkligheten". Enligt forskarna innebär detta att patienterna får tillgång till djupet av sitt medvetande, där minnen från tidig barndom, bortglömda upplevelser och förträngda trauman finns.

Patienterna beskrev bland annat upplevelsen som en känsla av att vara avskild från kroppen.

En patient kunde till och med känna igen ett specifikt ljud som spelades upp medan läkarna försökte återuppliva honom.

"Dessa återkallade upplevelser och hjärnvågsförändringar kan vara de första tecknen på den så kallade nära-döden-upplevelsen och vi har fångat upp dem för första gången", förklarar Parnia.