Ditt sätt att använda musen avslöjar din stressnivå

Dina rörelser med musen och ditt arbete vid tangentbordet kan säga betydligt mer om din stressnivå än hjärtrytmen, visar studie.

Datormus
© Shutterstock

De flesta av oss känner igen känslan av att vara kortvarigt stressad, kanske inför ett prov eller en viktig deadline. Hjärtat börjar slå lite hårdare än vanligt och händerna darrar.

För en avsevärd andel av världens befolkning kan emellertid den kortvariga, positiva stressen, som hjälper oss att prestera på hög nivå, utvecklas till ett långvarigt och förödande tillstånd med allvarliga konsekvenser för hälsan.

Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt upptäcka exempelvis arbetsrelaterad stress, och nu har en grupp forskare från Schweiz kommit på en ny, överraskande metod.

Med hjälp av så kallad maskininlärning har forskarna vid [Eidgenössische Technische Hochschule Zürich] skapat en modell som visar hur stressade vi är enbart utifrån hur vi rör musen när vi arbetar framför en bildskärm.

”Hur vi använder tangentbordet och rör musen tycks vara ett bättre sätt att visa hur stressade vi är när vi sitter på kontoret än att mäta hjärtrytmen”, skriver matematikern Mara Nägelin, som ligger bakom studien, i ett pressmeddelande.

Störde vissa försöksdeltagare

Som en del av studien observerade forskarna 90 försöksdeltagare medan de utförde så realistiska kontorsuppgifter som möjligt.

Det kunde bland annat vara uppgifter som att planera in möten eller analysera data.

Under tiden mätte och registrerade forskarna dels deltagarnas rörelser med musen och tangentbordet, dels hjärtrytmen. Vid flera tillfällen frågade dessutom forskarna hur stressade försökspersonerna kände sig.

En grupp av deltagarna fick arbeta ostört, medan en annan grupp samtidigt skulle delta i en jobbintervju. Hälften av dem stördes också vid upprepade tillfällen av olika chattmeddelanden.

Oftare och med sämre precision

Forskarna märkte att försöksdeltagarna som kände sig stressade rörde musen annorlunda än de avslappnade deltagarna.

”Personer som är stressade flyttar markören oftare och med sämre precision, och dessutom över längre avstånd på bildskärmen. De som är avslappnade tar en kortare, mer direkt väg till sin destination. Det tar också längre tid för dem att göra det”, förklarar Mara Nägelin.

Post-it-lappar
© Shutterstock

Stress gör dig gammal

Forskarna kunde också se att de stressade deltagarna gjorde fler misstag när de skrev på tangentbordet – och att de hade en tendens att ta många korta pauser. De avslappnade deltagarna tog betydligt färre pauser medan de satt och skrev. I gengäld var pauserna längre.

Mara Nägelin och hennes kollegor testar nu sin modell på schweiziska medarbetare, som har gett sitt medgivande till att en app registrerar deras rörelser med musen och på tangentbordet samtidigt som medarbetarnas hjärtrytm mäts.

Just skyddet av medarbetarnas data måste emellertid vara på plats innan forskarna kan sprida tekniken.

”Vi vill hjälpa folk att upptäcka sin stress tidigt, inte skapa ett övervakningsverktyg åt företagen”, förklarar psykologen Jasmine Kerr, en annan av forskarna bakom studien.