Din sociala status gör andra trygga

Vi människor vill gärna ha en mer jämlik fördelning av resurser i samhället. Men inte så mycket att de rikaste förlorar sin ställning.

Hierarkier

Vi vill gärna omfördela resurser. Men om det går ut över redan existerande hierarkier blir vi otrygga.

© Shutterstock

Oavsett om det gäller svenska företagare eller tibetanska herdar krävs det tydligen en hel del för att vi människor ska vilja ändra på den sociala hackordningen.

Det visar en kinesisk/amerikansk studie i spelteori, som har undersökt hur människor i olika kulturer och åldersgrupper reagerar på att fördela pengar mellan främlingar.

De fattiga får inte bli rika

Oavsett kulturell bakgrund var tendensen att även om testpersonerna gärna ville fördela en summa pengar mer jämlikt mellan två anonyma personer, blev de motsträviga om de ombads flytta så mycket pengar från den rikaste till den fattigaste att den fattiga plötsligt hade mest.

Det gällde inte bara hos vuxna. Forskarna upptäckte att barn ända ned till sex års ålder nekade att ändra på förhållandet mellan vem som var rikast och vem som var fattigast.

Stabilitet är viktigt

Forskarna bakom studien menar att orsaken till motvilligheten att ändra i rangordningen ligger i att instabila hierarkier skapar otrygghet i samhället.

Slutsatsen backas upp av tidigare studier som visar att människan inte tycker om att befinna sig i instabila hierarkier.

När vi känner att vår position är hotad startar speciella hjärnprocesser som påminner om stress. Det aktiverar centra i hjärnan som skärper uppmärksamheten på och upplevelsen av smärta.

Cementerar ojämlikhet

Att människan inte trivs med att utmana den sociala rangordningen kan bidra till att förklara varför det, trots goda intentioner, är svårt att förändra ojämlikhet i samhället.