Shutterstock
Barn sover

Din nattningsmetod kan ha inverkan på barnets utveckling

Sättet som du hjälper ditt barn att somna kan påverka utvecklingen av barnets temperament. Det är slutsatsen efter en ny studie i 14 länder.

De flesta vet vid det här laget att sömn är avgörande för vår hälsa och vårt välbefinnande. Särskilt för små barn, som stärker sitt immunförsvar och bildar tillväxthormoner i hjärnan medan de sover.

Men själva sättet vi får våra barn att somna kan tydligen också ha ett samband med barnets beteendeutveckling och temperament.

Det är i alla fall slutsatsen av en studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Psychology, där en internationellt grupp av forskare har analyserat nattningsmönster i 14 olika länder.

Kan påverka det mentala välbefinnandet

Forskarna bad 841 vårdnadshavare från exempelvis Belgien, Chile, Kina, Finland, Nederländerna och USA för att fylla i olika frågeformulär om bland annat sina barns beteende, temperament och sömnmönster. Samtliga barn i studien var mellan 17 och 40 månader gamla.

I studien ska temperament förstås som barnens förmåga att reglera sitt beteende och sina känslor, vilket enligt experter också kan ha stor inverkan på deras psykiska välbefinnande och risken att utveckla psykiska problem i framtiden.

Enligt experter kan barns temperament också mätas utifrån deras tendens att bli stressade i vissa situationer som exempelvis framkallar rädsla, ilska, sorg eller obehag. I andra änden av skalan kan det också mätas utifrån deras förmåga att visa engagemang, le och skratta.

Passiva och aktiva insomningstekniker

Slutsatsen av studien var att passiva insomningstekniker, som att gosa med barnet, prata med låg röst, läsa berättelser och sjunga, hade en positiv effekt på barnens temperament och beteendeutveckling.

De mer aktiva sömnteknikerna, där vårdaren exempelvis går med barnet, leker eller kör bil för att få det att sova, hade inte samma positiva effekt.

Professor emeritus: Så lägger du ditt barn på bästa sätt

Det är en slutsats som ger genklang hos Per Schultz Jørgensen. Han är professor emeritus i socialpsykologi vid Aarhus Universitet i Danmark, familjelivsforskare, psykolog, tidigare ordförande för danska Barnets Råd och även utbildad grundskollärare.

Professorn: Viktigt för ett bra liv

Per Schultz Jørgensen har ett långt liv bakom sig där han arbetat med barns förutsättningar, utveckling och välmående – och han är inte förvånad över slutsatsen.

"Genom att sakta ner och tala mjukt lär vi barnet att det ska börja stänga fönstren mot världen. Barnet lär sig att hantera sin egen energi, att koncentrera sig och fokusera på att det är dags att sova. Lugnt och stilla bygger barnet upp den inre tron på att det klarar detta bra", säger han.

Och just denna inre tro kan, enligt Per Schultz Jørgensen, vara en viktig mekanism i barnets fortsatta liv.

"Det gör att barnet successivt bygger upp tron på att hen klarar saker själv – i stället för att mamma eller pappa ger upp och börjar springa runt med barnet. Därför är nattning bara en av nycklarna till att bygga upp den inre tron på att jag klarar det här. Det är det viktigaste för ett bra liv, säger han.