Shutterstock
Blodpropp blod

Din blodgrupp kan påverka om du får en stroke tidigt i livet

Du som har blodgrupp A löper högre risk att få blodpropp i hjärnan innan du fyller 60. Det är slutsatsen i en ny metaanalys från USA. Det rör sig dock om en ganska måttligt ökad risk.

Blodet rinner genom våra blodkärl och din blodgrupp kan avgöra om du riskerar att bli ett offer för en blodpropp i hjärnan tidigt i livet.

Enligt en helt ny metaanalys där forskare från University of Maryland The School of Medicine i USA har undersökt 48 studier av gener och stroke kunde de se ett tydligt mönster. Studien, som publicerats i tidskriften Neurology, visade att personer som drabbades av så kallad ischemisk stroke tidigt i livet oftare hade blodgrupp A. Närmare bestämt var risken 16 procent högre hos personer med denna blodgrupp.

Omvänt visade siffrorna att personer med blodgrupp 0 löpte tolv procent mindre risk att få en ischemisk stroke före 60 års ålder. Forskare hoppas kunna fördjupa sig i sambandet för att hitta nya sätt att förhindra tidiga stroke i framtiden.

Fler och fler människor drabbas

"Antalet personer som drabbas av stroke tidigt i livet ökar. Dessa individer löper högre risk att dö av sin stroke, och de som överlever riskerar att leva i årtionden med nedsatt funktionsförmåga. Trots detta har det forskats relativt lite om möjliga orsaker till att människor drabbas av stroke tidigt i livet”, förklarar Steven J. Kittner, professor i neurologi vid University of Maryland School of Medicine och en av de ledande forskarna bakom den nya metaanalysen.

Analysen omfattade nästan 17 000 strokepatienter och knappt 600 000 friska personer - en kontrollgrupp som aldrig drabbats av stroke. Forskarna tittade på deltagarnas kromosomer för att identifiera genvarianter som kan påverka risken för stroke. Där fann de att den kromosom som bär den avgörande genen för vår blodgrupp spelar en central roll.

Att tillhöra blodgrupp A innebar en högre risk för stroke tidigt i livet och blodgrupp 0 en lägre risk – jämfört med personer som drabbades av stroke sent i livet eller inte drabbades av stroke alls. Dessutom visade sig både tidig och sen stroke vara vanligare hos personer med blodgrupp B jämfört med de som aldrig drabbats.

Blodgrupp A har även tidigare hamnat i rampljuset

"Vi vet fortfarande inte varför blodgrupp A ökar risken, men det har med största sannolikhet något att göra med blodkoaguleringsfaktorer som blodplättar liksom det cellskikt som finns på insidan av blodkärlen. Det kan också kopplas till de proteiner som cirkulerar i omloppet. Allt detta påverkar utvecklingen av blodproppar”, säger professor Kittner.

Tidigare publicerad forskning har exempelvis visat att personer med blodgrupp A har en något ökad risk att utveckla en typ av blodpropp i benen. Detta särskilt i samband med längre flygningar, där en person sitter stilla flera timmar åt gången.

Forskarna bakom den nya metaanalysen betonar dock att det var en relativt blygsam riskökning bland deltagare med blodgrupp A.

Å andra sidan är det en alltid en god idé att personligen anstränga för att förebygga ischemisk stroke genom att leva hälsosamt.